Logo Erfgooiers

Er wordt geprobeerd de lesuitval zoveel mogelijk te beperken. In de wet is vastgelegd dat een leerling gedurende zijn of haar opleiding een bepaald aantal uren moet krijgen aangeboden: een leerling moet volgens de wet elk jaar ongeveer 1000 uur aan onderwijs* volgen, behalve in het examenjaar, dan is 700 uur voldoende. Het kan dus zo zijn dat een leerling in het ene leerjaar wat meer contacttijd maakt en in een ander jaar wat minder. Voor het eindexamen moet een mavoleerling minimaal 3700 uur, een havoleerling 4700 uur en vwo-leerling 5700 uur aan les gevolgd hebben. Als alle geplande lessen ook werkelijk gegeven zouden worden, dan zou een leerling tijdens zijn hele schoolcarrière ruim 130 uur meer les volgen dan wettelijk verplicht is. Die marge is ruim voldoende om de niet geplande, maar soms onvermijdelijke lesuitval te compenseren. Op deze manier komen onze leerlingen niets te kort aan lessen waar ze recht op hebben.

Een klein rekenvoorbeeld: Een schooljaar kent 40 weken en 12 weken vakantie. Gemiddeld krijgen de verschillende leerjaren ongeveer 31 uur in de week les waardoor er 40 weken x 31 uur = 1240 lesuren ingeroosterd worden. Dit komt overeen met 1033 klokuren.

*Vanaf 1 augustus 2015 kunnen vo-scholen zelf kiezen hoe zij hun onderwijsprogramma inrichten, zolang het vastgestelde gemiddeld aantal uur per opleiding maar wordt gehaald (vmbo – 3700 uur, havo – 4700 uur en vwo – 5700). Daarnaast moeten leerlingen minimaal 189 dagen per jaar onderwijs krijgen. Onderwijs gaat over lessen, excursies, projecten, enz.