Logo Erfgooiers

Hier kunt u het leerlingenstatuut 2022-2024 vinden. In dit leerlingenstatuut zijn na overleg met de medezeggenschapsraad van de school (leerlingen, ouders en personeel) regels opgenomen om van onze school een gemeenschap te maken, waarin men goed aan het onderwijs kan werken en men zich prettig en veilig voelt.