Logo Erfgooiers

In het voorexamenjaar moet je een maatschappelijke stage (MAST) afronden. Een maatschappelijke stage is vrijwillige inzet van jou voor een non-profit organisatie. De school is in 2005, toen het nog geen wettelijke verplichting was, met de MAST begonnen. Op grond van jarenlange ervaring zien wij dat de stage een belangrijk element in jouw persoonlijke ontwikkeling is.

De omvang van de stage is:

  • voor vwo: 40 uur (+ actiedag Globaland XL)
  • voor havo: 30 uur (+ actiedag Globaland XL)
  • voor mavo: 14 uur (+ actiedag Globaland XL)

Al vanaf de brugklas kan een leerling uren schrijven voor de MAST. Dankzij het digitale ondersteuningssysteem Wism@s kun je je gemaakte uren inzien. Ook binnen (of via) de school kan de MAST gerealiseerd worden. Zo kun je bij verschillende vakken als assistent meedraaien, helpen tijdens het Open Huis of hulpmentor van een brugklas worden. Daarnaast regelt de school op verzoek de mogelijkheid van een stage bij een gemeenteraadslid.

Heb je in het voorexamenjaar zelf nog geen stage gevonden? Dan word je in de gelegenheid gesteld om op een vacaturemarkt een afspraak te maken met één van de tientallen maatschappelijke organisaties die daar aanwezig zijn. Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door de Vrijwilligerscentrale die voor de MAST een partner is van de scholen in Huizen.