Logo Erfgooiers

Identiteit

Wij hebben een herkenbare identiteit als open christelijke school. We geven deze identiteit op een eigentijdse en aansprekende manier vorm en inhoud waarbij we de Bijbel gebruiken als inspiratiebron en richtingaanwijzer. Dit inspireert ons ervoor te zorgen dat iedereen ertoe doet. De kernbegrippen geloof, hoop en liefde vormen de basis van waaruit we onze identiteit uitdragen.

Wij willen een bijdrage leveren aan de ontwikkeling van de leerlingen. We begeleiden ze in hun groei naar volwassenheid, zodat ze in de toekomst verantwoordelijkheid kunnen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de wereld.

Identiteit, de dagelijkse praktijk

Onze open christelijke identiteit kleurt onze manier van omgaan met elkaar en wat we willen bereiken met onze leerlingen. Het zorgt voor een veilig en positief leefklimaat. Het komt ook tot uiting in waardevolle gebruiken zoals dagopeningen, goede-doelen dagen en vieringen. We streven hierbij naar een inclusieve en respectvolle omgeving, waarbij we aandacht hebben voor de culturele verschillen en achtergronden van elke leerling.

Kernwaarden

Deze drie waarden inspireren ons om met elkaar op koers te blijven om onderwijs vanuit deze visie te bieden:

Samen

Goed onderwijs kan alleen samen gemaakt en gevolgd worden, je hebt elkaar nodig, het is geen individuele activiteit. We zijn samen, zowel leerlingen als medewerkers, verantwoordelijk voor het onderwijs. We stimuleren een dialoog waarin we constant op zoek zijn naar de manier waarop we ons tot elkaar en de omgeving verhouden.

Aandacht

Dit is het hart van onze pedagogiek en identiteit. In onze school wordt iedereen gezien. Er is ruimte voor jou als persoon. Er is aandacht voor jouw verhaal.

Persoonlijke groei

Wij willen dat onze leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste, breed gevormde en betrokken burgers. Het gaat niet alleen om de prestaties, maar ook om burgerschap en persoonlijke vorming. Om zo, ieder op eigen niveau en binnen de eigen mogelijkheden, te groeien.