Logo Erfgooiers

Christelijke identiteit
Het Erfgooiers College heeft een open protestants christelijke identiteit. Wij bieden ons personeel, leerlingen, ouders en studenten ruimte voor een eigen invulling van het christelijk geloof. De grondslag van de school is het gemeenschappelijke dat wij hebben. Verschillen in uitwerking zijn dan legitiem en weerspiegelen de veelkleurigheid van onze scholengemeenschap. Op het Erfgooiers College voelen we ons aangesproken door waarden als respect, waardering, zorg, aandacht en betrokkenheid. Open betekent dat alle leerlingen die voldoen aan de onderwijsgerelateerde toelatingseisen van harte welkom zijn. We verwachten wel dat iedereen de christelijke identiteit respecteert en deelneemt aan activiteiten die daarbij horen.

Dagelijkse praktijk
Het christelijk karakter van het Erfgooiers College wordt zichtbaar in de omgang met onze leerlingen, de inhoud van de lessen, het leefklimaat en in waardevolle gebruiken zoals dagopeningen aan de hand van de Oase, godsdienstlessen, de kerstviering, de paasviering en het organiseren van acties voor goede doelen. Om uitdrukking te geven aan onze identiteit geven we leerlingen een actieve rol bij alle activiteiten.Het Erfgooiers College  ontwikkelt initiatieven met als doel het gesprek rond de identiteit gaande te houden.

Op het Erfgooiers College zoeken we verbinding. Verbinding met elkaar, maar ook met de wereld. We zien elkaar echt staan en hebben respect voor elkaar. We besteden ook veel aandacht aan jou als persoon: je mag zijn wie je bent en met elkaar werken we aan een geslaagde toekomst.