Logo Erfgooiers

Voor de onderzoekende leerlingen

Wetenschap
Het vwo is bedoeld voor theoretisch ingestelde leerlingen met een brede belangstelling. Het onderwijs op het vwo wordt gegeven vanuit een wetenschappelijke kijk op de stof. De leerlingen worden uitgedaagd diepgang te geven aan wat ze leren en er creatief mee bezig te zijn. Zo wordt aan alle vwo-ers WO (wetenschapsoriëntatie) aangeboden. Bij dit vak leren de leerlingen wat wetenschappelijk onderzoek is en doen ook zelf onderzoek. Het Erfgooiers College is aangesloten bij de WON-academie, een landelijk netwerk van scholen met het vak wetenschapsoriëntatie in hun programma. Verder stimuleren we leerlingen in het kiezen van extra activiteiten, zoals debatwedstrijden en olympiades. Ze volgen daarnaast Engels vanaf klas 1 via de Oxfordmethode (geen “vertaalmethode”).

Vwo+
Voor vwo-leerlingen die een extra uitdaging willen aangaan, is de vwo-plusklas uitermate geschikt. Naast een gecomprimeerd basisprogramma krijgen leerlingen o.a. plusprojecten, filosofie, profielwerkstuk 2.0 en een verdiepende oriëntatie op de wetenschap (WO+).

Gymnasium
Leerlingen die een gymnasiumdiploma willen halen, volgen het vak Grieks en Latijn.