Logo Erfgooiers

Voor sociale en praktische leerlingen

Veel te kiezen
Leerlingen op de mavo-afdeling moeten al op jonge leeftijd belangrijke keuzes maken. Al aan het einde van het tweede klas laten zij de eerste vakken vallen om vervolgens in de derde klas een examenpakket te kiezen. Een spannend proces waar de leerlingen intensief bij begeleid worden. Het is ook spannend, omdat er veel te kiezen valt. Naast de reguliere examenvakken kunnen de leerlingen ook in TekenenInformatietechnologie en Lichamelijke Opvoeding 2 examen doen.

Opstromen
Hoewel de mavo-opleiding de leerlingen voorbereidt op het middelbaar beroepsonderwijs (mbo), kiezen veel leerlingen van het Erfgooiers College ervoor door te stromen naar onze havo-afdeling: jaarlijks ongeveer 30%. Velen van hen slagen onvertraagd voor het havodiploma.

Eisen overstappers 4M naar 4H:

Geslaagd en

1. extra vak Drempelloos richting Havo 4
2. geen extra vak

gemiddeld cijfer is 6.8  ( = 47,6 punten bij 7 vakken)

Naar havo 4
3. geen extra vak

gemiddeld cijfer is tussen de 6.6 – 6.7 (ondergrens 45.9 punten)

gemiddeld tot meer positief advies van de docenten

Naar havo 4
4. geen extra vak

het gemiddelde cijfer is lager dan een 6,6

niet naar havo 4

Noot.

Bovenstaande cijfers zijn afgerond op 1 decimaal. 

Het gemiddelde wordt bepaald door de eindcijfers op 2 decimalen voor N , EN, de keuzevakken en MA

Voorwaarden indien geen extra vak t.a.v. de profielen havo:

  1. Bij een eindcijfer wiskunde van 5,4 of lager geldt: de leerling kan alleen het CM-profiel kiezen.
  1. Wanneer leerlingen op de mavo het vak wiskunde niet hebben gevolgd kunnen zij dat vak ook niet op de havo volgen. Zij moeten daarom op de havo het CM-profiel kiezen. Zij volgen verplicht de rekenlessen en maken de rekentoets.
  1. Wiskunde B kan alleen gekozen worden

– Bij een eindcijfers wiskunde van 7.0 en hoger en een positief advies van de wiskunde examinator (intern).

– In 4M een traject WIB naast hun reguliere lessen wiskunde hebben gevolgd

– Voor leerlingen die extern aangemeld worden en WiB willen kiezen, geldt een eindcijfers wiskunde van 7.0 of hoger en een positief advies van de wiskunde examinator van de oude school. Daarnaast een aantoonbaar inhaaltraject wiskunde B te hebben gevolgd zodat de aansluiting 4H succesvol kan verlopen.

Het overstap programma biedt wiskunde B stof (kan ook de wiskunde B hoofdstukken uit een 3havo boek zijn). Dat kunnen de leerlingen op de mavo naast hun reguliere mavo-stof doen en aftoetsen met een toets om te kijken of de stof goed is doorgewerkt en of de leerlingen wiskunde B niveau aankunnen.

De leerlingen moeten ook het WIA volgen, voor het geval WIB niet lukt.

  1. Alle leerlingen (intern + extern) volgen een wiskundetraject om de aansluiting richting havo 4 succesvol te laten verlopen.

Vastgesteld op het MT op 28-10-2020