Logo Erfgooiers

Het Erfgooiers College biedt de volgende onderwijsniveaus aan: mavo, havo, vwo, vwo+ en gymnasium.

De school is opgedeeld in een drietal sectoren: mavo, havo en vwo. Sectoren bestaan uit een groep docenten met een sectorleider, die samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs aan de leerlingen in de eigen afdeling. Dit leidt tot de volgende indeling:

Sectorleider mavo: mevrouw drs. I.P. Bonhof

Sectorleider havo: mevrouw C.A. Stam MA

Sectorleider vwo: drs. J. Slotboom MEL