Logo Erfgooiers

Het Erfgooiers College biedt de volgende onderwijsniveaus aan: mavo, havo, vwo, vwo+ en gymnasium.

Op het Erfgooiers College zijn de verschillende onderwijsniveaus ondergebracht in drie sectoren: mavo, havo en vwo/vwo+/gymnasium. Sectoren bestaan uit een groep docenten met een sectorleider, die samen vorm en inhoud geven aan het onderwijs van de leerlingen in de betreffende sector.

Dit leidt tot de volgende indeling:

De afdelingen van de school

Sectorleider mavo: mevrouw drs. I.P. Bonhof

Sectorleider havo: mevrouw C.A. Stam MEL

Sectorleider vwo: drs. J. Slotboom