Logo Erfgooiers

Onze UNESCO-school opent de wereld voor je!

UNESCO is de United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization, opgericht in 1946. Zij heeft als taak om wereldvrede te bevorderen door middel van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan vrede. De UNESCO-slogan ‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ sluit direct aan op het onderwijs. Als kinderen van jongs af aan respect voor elkaar krijgen bijgebracht, zullen zij minder snel ruzie maken.

In Nederland zijn er op dit moment 45 UNESCO-scholen, waaronder het Erfgooiers College. In alle facetten van ons schoolleven zijn de thema’s van UNESCO verweven. De vier UNESCO-thema’s zijn:
– Vrede en mensenrechten
– Intercultureel leren
– Wereldburgerschap
– Duurzaamheid

Respect en begrip voor anderen, medemenselijkheid, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling sluiten naadloos aan bij onze christelijke identiteit. Ze zijn medebepalend voor onze visie op en de inrichting van ons gepersonaliseerd onderwijs. Zo kun jij je ontwikkelen tot een mondige, sociaal vaardige en betrokken wereldburger die positief bijdraagt aan een leefbare samenleving.

Wereldwijd vormen UNSECO-scholen een netwerk waaraan zo’n 10.000 scholen deelnemen. Het UNESCO-scholennetwerk is een inspirerend netwerk van scholen die allemaal burgerschapsvorming als zeer belangrijk zien. De scholen leren van en met elkaar hoe je aan burgerschap van leerlingen werkt. Jaarlijks doen leerlingen ook mee met de UNESCO-scholendag en met de debatmeerdaagse MUNESCO met Nederlandse en Vlaamse scholen.

Dankzij het UNESCO-profiel werken wij planmatig aan ons burgerschapsonderwijs. Er wordt gewerkt aan een spreiding en een opbouw van activiteiten over leerjaren en afdelingen. Leerlingen hebben jaarlijks meerdere activiteiten die bijdragen aan hun burgerschapsvorming. Deze vorming gebeurt in de vakken, in projectvorm, als losse activiteit of optioneel voor individuele deelname. Daarbij wordt ook steeds rekening gehouden met de verschillende domeinen van de UNESCO maar bovendien ook met een balans tussen kennis, competenties en attitudes.

De ambities die wij als school hebben op het gebied van burgerschap resulteren nu en in de komende jaren in veel nieuwe initiatieven. De initiatieven zijn sterk divers: bijvoorbeeld verbetering schoolklimaat, duurzaamheid, nieuwe vorm van maatschappelijke stage, spreekvaardigheid, ontmoeting met andere culturen, reflectie op eigen identiteit en versterking participatie van de leerling.

Meer informatie over UNESCO-scholen is hier te vinden.