Logo Erfgooiers

Onze UNESCO-school opent de wereld voor je!

UNESCO is de United Nations Educational, Cultural and Scientific Organization, opgericht in 1946. Zij heeft als taak om wereldvrede te bevorderen door middel van Onderwijs, Wetenschap, Cultuur en Communicatie. Onderwijs kan een belangrijke bijdrage leveren aan vrede. De UNESCO-slogan ‘Vrede begint in de hoofden van mensen’ sluit direct aan op het onderwijs. Als kinderen van jongs af aan respect voor elkaar krijgen bijgebracht, zullen zij minder snel ruzie maken.

In alle facetten van ons schoolleven zijn de thema’s van UNESCO verweven. De vier UNESCO-thema’s zijn:
– Vrede en mensenrechten
– Intercultureel leren
– Wereldburgerschap
– Duurzaamheid

Respect en begrip voor anderen, medemenselijkheid, intercultureel leren en duurzame ontwikkeling sluiten naadloos aan bij onze christelijke identiteit. Ze zijn medebepalend voor onze visie op en de inrichting van ons gepersonaliseerd onderwijs. Zo kun jij je ontwikkelen tot een mondige, sociaal vaardige en betrokken wereldburger die positief bijdraagt aan een leefbare samenleving.

In Nederland zijn er op dit moment 45 UNESCO-scholen, waaronder het Erfgooiers College. Wereldwijd vormen UNSECO-scholen een netwerk waaraan zo’n 10.000 scholen deelnemen. Alle scholen geven ieder op eigen wijze invulling aan het profiel door aan te sluiten bij lopende UNESCO-projecten en door eigen projecten en materialen te ontwikkelen.

UNESCO ziet de vier vormen van leren uit het rapport van Jacques Delors, Learning- the treasure within (1996) als pijlers onder het onderwijs:
Learning to be
Learning to do
Learning to know
Learning to live together

Meer informatie over UNESCO-scholen is hier te vinden.