Logo Erfgooiers

Op school is er een anti-pestcoördinator en een pestprotocol.

Het uitgangspunt van het beleid rond pesten is:

Als pesten en pestgedrag plaatsvindt, ervaren we dat als een probleem op onze school. Zowel voor de docenten als de ouders, de gepeste leerling, de pester(s) en de ‘zwijgende’ groep leerlingen. Ook heeft de school een inspanningsverplichting om pestgedrag te voorkomen en aan te pakken door het scheppen van een veilig pedagogisch klimaat waarbinnen pesten als ongewenst gedrag wordt benaderd en in het geheel niet wordt geaccepteerd.

De anti-pestcoördinator is mevrouw N.M. Heijmans

Het volledige pestprotocol is hier te vinden.