Logo Erfgooiers

Onze ambities komen voort uit onze missie: het is ons doel dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste jong- volwassenen die zich voorbereiden op hun rol in de maatschappij. Dat doen ze door het verwerven van kennis, vaardigheden en houding, persoonlijke vorming en burgerschapsvorming

Het onderwijs staat als een huis, er heerst een professionele en lerende cultuur, er wordt gewerkt en geleerd in een prettige en collegiale sfeer. We hebben goed zicht op wat leerlingen nodig hebben. Dit geldt voor zowel de groep als voor de individuele leerling. Een leerling op onze school wordt gedurende de schoolloopbaan steeds meer mede-eigenaar van zijn leerproces.

Om dit mogelijk te maken hebben we vier ambities geformuleerd:

1.We werken aan een positief pedagogisch klimaat

We zijn een school waar leerlingen zich gezien voelen, waar ze hun talenten kunnen ontplooien en waar een professionele cultuur heerst met een duidelijke structuur. Om dit mogelijk te maken sturen we meer dan voorheen op een fijn leerklimaat voor onze leerlingen en op een prettig werkklimaat voor onze medewerkers.

2. We werken binnen onze school volgens de principes van Formatief Handelen

De afgelopen jaren zijn mooie stappen gezet in de kwaliteit van de les. De komende jaren zetten we vervolgstappen volgens de principes van formatief handelen. We formuleren naast onze schoolvisie, een visie op leren. Deze focus leidt tot gevarieerde en gedifferentieerde lessen ten behoeve van betekenisvol, toekomstgericht onderwijs met goede resultaten.

3. We werken met een sterk en professioneel team

Omdat de wereld om ons heen verandert, veranderen onze leerlingen en verandert ook het onderwijs. Dat is waarom we investeren in groei, ontwikkeling en samenwerking. Als team blijven we ons ontwikkelen om in een steeds veranderende omgeving het optimale voor onze leerlingen te blijven doen. Het gaat daarbij ook om uitvoering geven aan de opdracht tot het bieden van kansengelijkheid en inclusiever onderwijs. Om deze missie goed te kunnen uitvoeren, zorgen we ervoor dat we op alle posities binnen de school goed voorzien zijn. We investeren in goed en aantrekkelijk werkgeverschap, waarmee we willen bereiken dat we voldoende goede mensen kunnen aantrekken. Minstens zo belangrijk is dat we onze eigen mensen behouden voor onze school. Het probleem van het groeiend personeelstekort zien we als een gezamenlijk probleem. We werken in regionaal verband actief samen aan het bestrijden van het personeelstekort.

4. De organisatie is ondersteunend aan het primaire proces, het onderwijs

Waar we merken dat er steeds meer van docenten gevraagd wordt, zien we het als onze opdracht om hen te ontzorgen van zoveel mogelijk randzaken. We streven daarom naar een geoliede organisatie waar de zaken goed geregeld zijn en waar leraren zich volledig kunnen toeleggen op het onderwijs.