Logo Erfgooiers

Als open protestants-christelijke school bepaalt onze identiteit voor een belangrijk deel onze waarden en ambities.

Waarden

Drie waarden, die alle drie tekenend zijn voor het DNA van onze school en voortkomen uit onze christelijke identiteit, inspireren ons om met elkaar op koers te blijven. We kiezen voor deze waarden in het licht van de huidige situatie en de opdracht voor de komende jaren. Dit zijn onze waarden:

1. Aandacht

Aandacht is iets wat verweven is in ons school-zijn. Het is misschien wel de kern van onze christelijke identiteit. Je voelt je hier gezien.

2. Samen

Onderwijs is voor zowel leerlingen als medewerkers geen individuele activiteit. Het is belangrijk dat je beseft dat je met elkaar verantwoordelijkheid draagt voor het onderwijs.

3. Persoonlijke groei

Het gaat niet alleen om de beste prestaties. Scores en resultaten zijn zeker belangrijk maar wij dagen leerlingen uit om uit jezelf te halen wat erin zit. Om te groeien, ieder op zijn niveau en binnen zijn mogelijkheden.

Ambities.

Voor de komende jaren hebben we ook ambities verwoord. Gezamenlijkheid is daarbij een sleutelwoord. Samen met onze leerlingen zoeken we naar wie ze zijn, wat zij kunnen en welke mogelijkheden ze hebben. De zes ambities waar we komende twee jaar samen voor gaan, dragen stuk voor stuk bij aan de verbinding.

Samengevat luiden die:

  1. Gaan voor maatwerk: oog hebben voor wat elke individuele leerling nodig heeft + het inhalen van mogelijke achterstanden.
  2. De coach als spil: extra inspanning om elke leerling met plezier en resultaat te laten leren.
  3. De groep als kracht: investeren in groepsvorming vanuit de gedachte dat leren en werken plaatsvindt in relatie met anderen.
  4. Leren-leren: je eigen leerproces kunnen plannen, monitoren en evalueren.
  5. Boosten van examenleerlingen: deze groep optimaal voorbereiden op het examen.
  6. De leraar als kundige professional: scholing van het personeel om bovenstaande doelen te bereiken.

Ambitie 1: Gaan voor maatwerk

Om doeltreffend de afstemming te verbeteren tussen onderwijsaanpak en de behoeften van leerlingen zetten we komende twee jaar in op maatwerk leveren. Het gaat dan met name om het maatwerk dat we in de lessen en door coaching willen vormgeven.

Ambitie 2: De coach als spil

Wat voorheen op school de mentor was, is nu de coach:spil in de begeleiding van leerlingen. Komende twee jaar investeren we actief in een voortvarende en effectieve inzet van de coach om leerlingen met plezier en rendement laten leren. Dit betreft de ‘gewone’ coaching die elke leerling krijgt maar ook de coaching door de persoonlijke coach die een leerling toegewezen krijgt wanneer er sprake is van leer- en ontwikkelingsproblemen.

Ambitie 3: De groep als kracht

Onze identiteit vraagt om verbinding en daagt ons uit hier concreet vorm aan te geven: leerlingen onderling, leerlingen en personeel, personeel onderling. De groep heeft kracht en daarom investeren we komende twee jaar in groepsvormingsprocessen.

Ambitie 4: Leren-leren

We willen leerlingen komende jaren concreet laten nadenken over hun leerproces. Welke inzichten en vaardigheden zijn wezenlijk voor het opdoen en toepassen van kennis? We ondersteunen hen daarbij op een praktische manier. Bij leren-leren draait het om het permanent verder willen leren en plezier beleven aan het leren van nieuwe dingen. Aspecten als taakgerichtheid, doorzettingsvermogen en motivatie zijn hierbij belangrijk.

Ambitie 5: Boosten van examen leerlingen

Dat corona en de gevolgen ervan een enorme impact op het onderwijs hebben is inmiddels alom bekend. De achterstanden die onze examenleerlingen hierdoor oplopen vragen om acute actie, er is immers weinig tijd tot de start van de centrale examinering. Een belangrijk doel is om de examenleerlingen van 2022 en 2023 optimaal voor te bereiden op hun examens.

Ambitie 6: De leraar als kundige professional

‘De kwaliteit van de leraar is de allerbelangrijkste factor in de leerontwikkeling van de leerling. Dat maakt dat het verbeteren van de kwaliteit en professionaliteit van leraren een van de meest effectieve interventies is.’ Dit schrijft het Education Lab Nederland, een onderzoeksnetwerk dat werkt aan verbetering van het onderwijs. Wij onderschrijven deze stelling van harte en willen ons volop inzetten om goede, vaardige en betrokken leraren voor de klas te hebben staan. Het is een voorwaarde om al onze ambities te doen slagen, niet alleen op korte maar ook op langere termijn.