Logo Erfgooiers

Iedere leerling en medewerker die verbonden is aan het Erfgooiers College kan echter ook een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Deze kan helpen en ondersteunen wanneer een leerling een klacht heeft over seksuele intimidatie of discriminatie.

In deze gevallen zal de vertrouwenspersoon optreden als aanspreekpunt en de leerling helpen een eind te maken aan deze vormen van intimidatie en indien nodig de leerling te begeleiden met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen luisteren naar het verhaal van de leerling, zorgen voor opvang en zoeken samen met de leerling naar een oplossing. In geval van (vermoeden van) huiselijk geweld nemen de vertrouwenspersonen contact op met Versa Welzijn.

Jaarlijks geven de vertrouwenspersonen een brochure uit die aan alle brugklasleerlingen wordt uitgereikt.

De vertrouwenspersonen zijn:

                                

mevrouw drs. P.G. Kos-Schaap en mevrouw M.M. Frijmuth