Logo Erfgooiers

Iedere leerling en medewerker die verbonden is aan het Erfgooiers College kan echter ook een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Deze kan helpen en ondersteunen wanneer een leerling een klacht heeft over seksuele intimidatie of discriminatie.

Op school is het gebruikelijk dat je met problemen terecht kunt bij jouw mentor of sectorleider. Niet altijd is dat voldoende. Daarom kan je ook een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan helpen en ondersteunen wanneer je een klacht hebt over seksuele intimidatie of discriminatie.

In deze gevallen zal de vertrouwenspersoon optreden als aanspreekpunt en jou helpen een eind te maken aan deze vormen van intimidatie en, indien nodig, je te begeleiden met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen luisteren naar jouw verhaal, zorgen voor opvang en zoeken samen met jou naar een oplossing. In geval van (vermoeden van) huiselijk geweld nemen de vertrouwenspersonen contact op met Versa Welzijn.

De vertrouwenspersonen zijn:

                          

mevrouw S. Rasuli en de heer G. Mulder

Externe vertrouwenspersonen

Binnen het Erfgooiers College vinden wij het belangrijk dat medewerkers, ouders en leerlingen een onafhankelijk persoon hebben waarbij zij een melding kunnen doen of een klacht kunnen indienen als er ongewenste omgangsvormen worden ervaren. Voor het Erfgooiers College is Ingrid van Wezel de externe vertrouwenspersoon. Om continuïteit te waarborgen zal zij, indien nodig, worden vervangen door haar collega Pepita David. De werkzaamheden richten zich op opvang, begeleiding en nazorg. Ingrid (I.M.W.) van Wezel is bereikbaar op 06-553 26 539 of via de mail.

Jaarlijks geven de vertrouwenspersonen een brochure uit die aan alle brugklasleerlingen wordt uitgereikt.