Logo Erfgooiers

Het Erfgooiers College groeit!

Op dit moment zijn wij op zoek naar:

Werken bij het Erfgooiers College betekent dat je je snel thuis voelt. We kennen een collegiale werksfeer: collega’s zijn geïnteresseerd in elkaar en helpen elkaar graag verder.

Het docenten team en het team van het ondersteunend personeel is een fijne mix van ervaring en nieuwe inbreng. We dagen onszelf en elkaar uit om steeds weer na te denken over vernieuwingen om te komen tot modern, passend onderwijs op hoog niveau.

De communicatielijnen zijn kort en je krijgt veel vrijheid in het uitvoeren van je werk. We ervaren dagelijks dat we het echt niet alleen kunnen, samen bouwen we aan een sterke school.

Erfgooiers College is een zelfstandige brede scholengemeenschap voor protestants- christelijk onderwijs. We hebben volgend schooljaar ruim 1000 leerlingen.

Waarden als: aandacht, samen en persoonlijke groei zie je bij ons terug in ons dagelijks handelen. Dat geldt naar elkaar én naar onze leerlingen, dit schept een prettig leer- en werkklimaat.

We zoeken de verbinding met elkaar en met de wereld om ons heen. Regelmatig organiseren we activiteiten die de buitenwereld voor onze leerlingen dichterbij brengt. Ons streven is er immers op gericht dat onze leerlingen uitgroeien tot wereldburgers die stevig in hun schoenen staan en van betekenis zijn in onze maatschappij

Contactgegevens

Voor meer informatie over werken bij het Erfgooiers College kun je contact opnemen met onze HR-adviseur Bea Scholtens, te bereiken op 06 25 05 13 91 of via HR@erfgooierscollege.nl.