Logo Erfgooiers

Het Erfgooiers College is een school voor mavo, havo, vwo, vwo+ en gymnasium met een open christelijke identiteit. Een school waar leerlingen zich gezien voelen, waar zij hun talenten kunnen ontplooien en waar een professionele cultuur heerst met een duidelijke structuur.

Missie

Het is ons doel dat leerlingen zich ontwikkelen tot zelfbewuste jongvolwassenen die zich voorbereiden op hun eigen rol in de maatschappij. Het doel is het behalen van een passend diploma door het verwerven van de benodigde kennis, vaardigheden en houding. Daarnaast gaat het om persoonlijke vorming, waarbij leerlingen hun eigenheid bewaren en ontdekken en om burgerschapsvorming, zodat zij volwaardig kunnen bijdragen aan de samenleving.

Visie

We werken aan ons doel door actief te sturen op de competentie van leerlingen waardoor zij het gevoel krijgen dat ze het kunnen, door leerlingen een dusdanige autonomie te geven dat ze zich mede- eigenaar gaan voelen van hun eigen leerproces en door het bevorderen van een positief leerklimaat waarin leerlingen en medewerkers werken aan een goede relatie.

We werken en leren in een veilige en inspirerende omgeving waarin leraren kunnen werken aan het toerusten van jongeren, het bieden van oriëntatie en het aanmoedigen tot zelfstandigheid. We doen dit met een enthousiast en sterk team dat zichzelf continu verbetert op een formatieve manier. Ook binnen het team staan, net zoals bij de leerlingen, de vragen ‘waar sta ik nu?’, ‘waar wil ik naartoe?’ en ‘welke stappen moet ik zetten om daar te komen?’, centraal.

Als organisatie stralen we kwaliteit en rust uit. De ondersteunende organisatie is zo ingericht dat de focus binnen de school ligt bij het leren van de leerlingen.