Logo Erfgooiers

Het managementteam van het Erfgooiers College bestaat uit:

C.A. Stam MA – Sectorleider havo

drs. J. Slotboom MEL – Sectorleider vwo/gymnasium

drs. I. Bonhof – Sectorleider mavo

drs. J. Augustijn – Plaatsvervangend rector, financiën, ICT, beheer

G. Boersma MEL – Rector-bestuurder

 

De Raad van Toezicht bestaat uit:

drs. O.J.M. van Dijk, voorzitter

mevr. H.A.M. Broekman-Thomassen

dhr. G.M. de Bruijn

mevr. E.C.J. de Koning

drs. A. Makkinje

dhr. J. Snijder

 

De MR bestaat uit een personeels-, ouder- en leerlinggeleding.

  • Personeelsgeleding:

dhr. P.P. van Splunter (voorzitter)

dhr. A.W. van Beek (voorzitter)

mevr. I.S. van der Kooi

dhr. E. Waardenburg

dhr. E. Kühne

mevr. A.C. Magalhaes

  • Oudergeleding:

mevr. Fijnanda Kooij 

mevr. Antonette de Vries

vacature

  • Leerlinggeleding:

Floor Metz (6 vwo)

Maxime Zwanikken (5 vwo)

vacature