Logo Erfgooiers

Het managementteam van het Erfgooiers College bestaat uit:

C.A. Stam MA – Sectorleider havo – kantoor 1.15

drs. J. Slotboom MEL – Sectorleider vwo/gymnasium – kantoor 3.17

drs. I.P. Bonhof – Sectorleider mavo – kantoor 2.08

drs. J. Augustijn – Plaatsvervangend rector, financiën, ICT, beheer – kantoor 1.21

G. Boersma MEL – Rector-bestuurder – kantoor 1.20

De Raad van Toezicht bestaat uit:

dhr. P. Bosma, voorzitter

mevr. H.A.M. Broekman-Thomassen

dhr. G.M. de Bruijn

mevr. E.C.J. de Koning

dhr. J. Snijder

mevr. S. Westland

mevr. J. de Vries

De MR bestaat uit een personeels-, ouder- en leerlinggeleding.

  • Personeelsgeleding:

dhr. P.P. van Splunter (voorzitter)

dhr. A.W. van Beek (voorzitter)

mevr. I.S. van der Kooi-Heslinga

mevr. P. Theissling-van der Poel

dhr. E. Kühne

mevr. H.J. Huisman

  • Oudergeleding:

dhr. T. Akse

dhr. G. Mackor

mevr. A. Stuivenberg-Kruijmer