Logo Erfgooiers

Het managementteam van het Erfgooiers College bestaat uit:

V.l.n.r.:

C.A. Stam MA – Sectorleider havo

drs. J. Augustijn – Plaatsvervangend rector, financiën, ICT, beheer

oud rector a.i. Drs. K. Nieuwland

drs. J. Slotboom MEL – Sectorleider vwo/gymnasium

drs. I. Bonhof – Sectorleider mavo

De Raad van Toezicht bestaat uit:

drs. O.J.M. van Dijk, voorzitter

dhr. G.M. de Bruijn

mevr. drs. A. Doesburg-Hamming

mevr. E.C.J. de Koning

drs. A. Makkinje

dhr. J. Snijder