Logo Erfgooiers

Eén van de onderdelen van de zorgstructuur op het Erfgooiers College, is de aandacht voor dyslexie en LSP (lees-/spellingsproblemen).

Bij binnenkomst in de brugklas vindt er een screening plaats van alle leerlingen op het gebied van spelling.

Indien problemen gesignaleerd worden, wordt verder onderzoek gedaan naar het lezen. Leerlingen die uitvallen op lezen en spellen volgen één uur in de week hulples om het lezen en spellen te verbeteren. Ook krijgen deze leerlingen een LSP-kaart. Hierop staan maatregelen waarvan deze leerlingen gebruik kunnen maken. Aan het eind van het eerste leerjaar wordt vastgesteld of de leerling in aanmerking komt voor deelname aan het dyslexie-onderzoek. Naar aanleiding van dit onderzoek kunnen leerlingen dan een officiële dyslexieverklaring krijgen.

Leerlingen die een officiële dyslexieverklaring hebben, krijgen een dyslexiekaart waarmee zij gedurende hun hele schoolloopbaan onder meer gebruik kunnen maken van maatregelen als extra tijd, het minder meerekenen van spellingfouten en gebruik maken van speciale versies van lees- of luistertoetsen. Deze leerlingen kunnen één uur per week deelnemen aan de dyslexiehulplessen die in klas 1 voor Nederlands en Engels gegeven worden en in klas 2 naast deze vakken ook voor Frans.