Logo Erfgooiers

Als je erg veel sport (of zelfs aan topsport doet), weet je dat onderwijs en sport op het hoogste niveau moeilijk samen kunnen gaan. Onder de leerlingen van het Erfgooiers College bevindt zich een behoorlijk aantal jonge en talentvolle sporters. Door de ondersteuning die het Erfgooiers College aan jonge talentvolle sporters biedt, kun je naast het ontwikkelen van een sportcarrière ook jouw diploma halen.

Voor wie?
Iedereen die (extreem) veel sport kan in aanmerking komen voor de ondersteuning en faciliteiten die zijn vastgelegd in het topsportvriendelijke beleid. Hiervoor hoef je GEEN ‘Status’ te bezitten van NOC*NSF. Het is zelfs zo dat we je moeten doorverwijzen naar het Comenius College in Hilversum, wanneer je wel over een ‘Status’ beschikt (tenzij je verder dan 25km van het Comenius College woont).

Expertisecentrum Voortgezet Onderwijs en Topsport
Het Erfgooiers College werkt nauw samen met het EVOT, omdat er soms gedurende een schoolcarrière veel kan veranderen binnen het niveau waarop je sport. Het Erfgooiers College zal met de leerling en ouder(s) een oriënterend gesprek aangaan en tijdens dat gesprek de mogelijke faciliteiten bespreken. Er wordt dan een plan van aanpak gemaakt zodat (top)sport en school goed samen kunnen gaan. Indien je wel in het bezit bent van een NOC*NSF-status en je woont op meer dan 25km van het Comenius College (dichtstbijzijnde TopsportTalentSchool), kan je wel bij ons terecht en kunnen we je in samenwerking met het EVOT ondersteuning bieden.

Wat wij als Topsport Vriendelijke school bieden:

• Een topsportcoördinator als aanspreekpunt voor alle vragen over de combinatie school en sport;
• Extra begeleiding bij de studie;
• Aanpassen van roosters indien mogelijk;
• Hulp bij het maken van planningen;
• Verplaatsen of aanpassen van proefwerken;
• Eventueel uitstel van huiswerk.

Voor meer informatie, neem contact op met meneer Siemerink (sie@erfgooierscollege.nl) of mevrouw van Essen (esn@erfgooierscollege.nl).