Logo Erfgooiers

Op deze pagina kunt u alle informatie vinden die voor u belangrijk kan zijn.
Mocht u toch nog vragen hebben of andere informatie willen, kunt u mailen naar mevrouw de Nood.
Informatie over het Chromebook
Informatiegids

Wanneer een leerling op de basisschool extra ondersteuning krijgt en de verwachting is dat in het VO ook extra ondersteuning nodig zal zijn verzoeken wij ouders om al ruim voor de aanmeldingsweek een intakegesprek aan te vragen bij onze zorgcoördinator. Zo kunnen we samen met ouders en PO onderzoeken of wij de juiste ondersteuning kunnen bieden die aansluit bij de onderwijsbehoeften van de leerling. Te denken valt aan leerlingen waarbij een diagnose is gesteld of bij wie bijvoorbeeld een fysieke-, visuele- en/of audiologische problematiek een rol speelt.