Logo Erfgooiers

We begeleiden en ondersteunen jou op verschillende manieren.

Verschillende docenten begeleiden en ondersteunen jou tijdens jouw schooltijd.

Op het Erfgooiers College heb je je hele schoolperiode begeleiding van een persoonlijke coach. Samen met je coach stel je jouw persoonlijke leerroute vast. Je maakt afspraken over het niveau waarop je gaat werken, de keuzes die je maakt en de begeleiding die jij nodig hebt.

Je ziet je coach minimaal één keer per week: alleen of in een groepje. Jullie praten over jouw ervaringen: wat gaat goed, wat is moeilijk, waar ben je nieuwsgierig naar?

Ontwikkelgesprekken
De ontwikkelgesprekken helpen je om jezelf beter te leren kennen. Bij de start- en evaluatiegesprekken zijn je ouders daar ook bij. Jij neemt dan de leiding. Je gebruikt je WWW-portfolio om te laten zien wat je doet, waar je trots op bent en aan welke vakken of vaardigheden je nog moet werken.

Tijdens je middelbare schoolcarrière moet je je bezighouden met wat je daarna wilt gaan doen. Om je daarbij te helpen heeft het Erfgooiers College twee decanen. Zij houden zich bezig met:

  • het geven van informatie over verschillende beroepen
  • het geven van informatie over opleidingen na de middelbare school;
  • het geven van advies bij het samenstellen en veranderen van je profiel en vakkenpakket.

Zo organiseren de decanen studie- en beroepenvoorlichting voor de hogere klassen en maken ze bekend wanneer de open dagen van verschillende opleidingen zijn. Daarnaast voeren de decanen gesprekken met jou om te komen tot de keuze van een goed vakkenpakket of een passende vervolgopleiding.

De decanen zijn op donderdag vrij geroosterd. Leerlingen kunnen op die dag een afspraak maken.

                    

Meneer Haasnoot            Meneer Rietveld
Decaan havo/vwo            Decaan mavo
Kamer B19                       Kamer B19

Op school is het gebruikelijk dat je met problemen terecht kunt bij jouw mentor of sectorleider. Niet altijd is dat voldoende. Daarom kan je ook een beroep doen op een vertrouwenspersoon. Een vertrouwenspersoon kan helpen en ondersteunen wanneer je een klacht hebt over seksuele intimidatie of discriminatie.

In deze gevallen zal de vertrouwenspersoon optreden als aanspreekpunt en jou helpen een eind te maken aan deze vormen van intimidatie en, indien nodig, je te begeleiden met het indienen van een klacht bij de klachtencommissie.

Vertrouwenspersonen luisteren naar jouw verhaal, zorgen voor opvang en zoeken samen met jou naar een oplossing. In geval van (vermoeden van) huiselijk geweld nemen de vertrouwenspersonen contact op met Versa Welzijn.

De vertrouwenspersonen zijn:

                            

mevrouw drs. P.G. Kos-Schaap en mevrouw M.M. Frijmuth