Logo Erfgooiers

Op dinsdagavond 3 oktober hebben we de jaarlijkse informatieavond over de structuurklas. Deze duurt van 19.30 tot uiterlijk 21.00 uur en is bedoeld voor ouders met een kind in groep 7 of 8, IB’ers, leerkrachten groep 8 en overige belangstellenden.

We vertellen deze avond wat het doel is van de structuurklas, hoe we deze ‘voorziening’ vormgeven en voor welke doelgroep de klas is bedoeld. Ook is er alle gelegenheid om vragen te stellen.

Belangstellenden kunnen zich aanmelden d.m.v. het sturen van een mail o.v.v. informatieavond structuurklas. Wilt u in de mail aangeven met hoeveel personen u komt.