Logo Erfgooiers

De Europese privacywet “De Algemene Verordening Gegevensbescherming”, ofwel de AVG, heeft ook invloed op ons en is gericht op beveiliging van persoonsgegevens.

Elke organisatie, die werkt met persoonsgegevens, moet deze op de juiste wijze beheren en beschermen. Omdat wij werken met de gegevens van leerlingen, ouders en medewerkers is het belangrijk dat wij zorgvuldig met deze gegevens omgaan.

Zodra je op grote schaal bijzondere persoonsgegevens bijhoudt, dan is ook een Functionaris voor de Gegevensbescherming (FG) verplicht. Ook wij hebben een dergelijke functionaris, te bereiken via privacy@erfgooierscollege.nl.

Voor het recht op inzage en verwijderen van persoonsgegevens kan contact worden opgenomen met onze administratie. Onder de link vindt u ons privacyreglement conform de AVG.