Logo Erfgooiers

Leen- en gedragsreglement van de mediatheek

Naast de huisregels van het Erfgooiers geldt er nog een aantal regels voor het gebruik van de mediatheek.

In de mediatheek kan gestudeerd worden en kunnen de aanwezige materialen geraadpleegd worden. Voor een groot deel van de boeken geldt dat ze ook geleend kunnen worden. De uitleentermijn is drie weken. Aan het lenen van materialen zijn geen kosten verbonden, tenzij de afgesproken uitleentermijn overschreden wordt. Dan wordt per dag 10 eurocent boete berekend. Ook kan gebruik worden gemaakt van de aanwezige computers. Hier is een aantal regels voor, die straks nog aan de orde komen.

In de mediatheek staan jeugdboeken, literaire werken in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands, vertaalde werken uit het Latijn en Grieks, naslagwerken, studieboeken, kranten, tijdschriften en dvd’s. De literaire werken en jeugdboeken staan alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur. De studieboeken en naslagwerken staan systematisch gerangschikt op onderwerp. De tijdschriften staan in aparte kasten.

Op de computers kunnen leerlingen de volgende websites raadplegen: Krantenbank, Uittrekselbank en Literom.

Rust
De mediatheek wordt tijdens de lessen uitsluitend gebruikt voor studie en niet voor privé-doeleinden. In de mediatheek moet het rustig zijn; iedereen houdt rekening met andere aanwezigen die aan het werk zijn. Overleg met elkaar op fluisterniveau is toegestaan. Achterin de mediatheek is een ‘stiltegedeelte’. Aanwijzingen van de mediathecaris of surveillanten moeten altijd opgevolgd worden. Een onjuist gebruik van de mediatheek kan gesanctioneerd worden.

Het is niet toegestaan om in de mediatheek te eten, drinken en snoepen; spelletjes te doen. Tassen en jassen blijven buiten de mediatheek. Er mag naar muziek geluisterd worden, echter niet hoorbaar voor anderen. Mobiele telefoons zijn toegestaan, er mag niet mee gebeld worden. Boeken of andere informatiedragers van de mediatheek mogen niet meegenomen worden zonder toestemming van de mediathecaris.

Uitleen
Boeken kunnen geleend worden. Er mogen maximaal drie boeken geleend worden en de uitleentermijn is drie weken. Er worden alleen boeken uitgeleend met de schoolpas. Een boek kan verlengd worden, het boek moet dan worden meegenomen naar de mediatheek. Ook kan het online worden geregeld. Boete voor te laat ingeleverde boeken is 10 eurocent per schooldag per boek. Wie boeken veel te laat inlevert, wordt op een lijst geplaatst die in de mediatheek ter inzage hangt. Wie op deze lijst staat, mag geen boeken meer meenemen tot de boeken teruggebracht zijn. Via Magister worden er herinneringen verstuurd.

Verder worden de klassenmentoren ingeschakeld om materiaal terug te krijgen dat uit de mediatheek is geleend. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt een rekening gestuurd naar de ouders van de betrokken leerling met daarop het boetebedrag en/of de nieuwwaarde van het boek.

Bij verlies of beschadiging van materiaal wordt de nieuwwaarde berekend. Naslagwerken kunnen niet geleend worden; woordenboeken lenen we alleen uit voor een toets tegen inlevering van je schoolpas.

Regels voor het computergebruik.

– Te allen tijde geldt dat de computers er zijn voor studiedoeleinden.
– Een zwart/wit print kost 4 eurocent, een kleurenprint kost 20 eurocent. Het is niet toegestaan om te chatten; bestanden te downloaden die geen studiedoeleinden dienen; spelletjes achter de p.c. te spelen. Dat geldt ook voor het bekijken van gewelddadige, pornografische, kwetsende en discriminerende sites.
– Storingen moeten gemeld worden bij de mediathecaris.
– Als je een bestand wilt opslaan, is het verstandig dit op een eigen USB-stick te doen, of uploaden naar Magister. De harde schijven van de werkstations zijn voor iedereen toegankelijk en ze worden regelmatig geschoond.
– Sla zoveel mogelijk tussentijds op, zodat bij een eventuele storing de schade tot een minimum beperkt blijft.

 

Ga terug naar Mediatheek