Logo Erfgooiers

Leen- en gedragsreglement van de schoolbibliotheek

Naast de huisregels van het Erfgooiers geldt er nog een aantal regels voor het gebruik van de bibliotheek.

De uitleentermijn is drie weken. Aan het lenen van materialen zijn geen kosten verbonden, tenzij de afgesproken uitleentermijn overschreden wordt. Dan wordt per dag 10 eurocent boete berekend.

In de bibliotheek staan jeugdboeken, literaire werken in het Duits, Engels, Frans, Spaans en Nederlands. De literaire werken en jeugdboeken staan alfabetisch gerangschikt op achternaam van de auteur.

Uitleen
Boeken kunnen geleend worden. Er mogen maximaal drie boeken geleend worden en de uitleentermijn is drie weken. Er worden alleen boeken uitgeleend met de schoolpas. Een boek kan verlengd worden, het boek moet dan worden meegenomen naar de bibliotheek. Ook kan het online worden geregeld. Boete voor te laat ingeleverde boeken is 10 eurocent per schooldag per boek. Via Magister worden er herinneringen verstuurd.

Verder worden de klassencoaches ingeschakeld om materiaal terug te krijgen dat uit de bibliotheek is geleend. Mocht dit niet het gewenste effect hebben, dan wordt een rekening gestuurd naar de ouders van de betrokken leerling met daarop het boetebedrag en/of de nieuwwaarde van het boek.

Bij verlies of beschadiging van materiaal wordt de nieuwwaarde berekend. Woordenboeken lenen we alleen uit voor een toets tegen inlevering van je schoolpas.

Ga terug naar Schoolbibliotheek