Logo Erfgooiers

Uiteraard bent u benieuwd wanneer en op welke wijze u met uw kind uit groep 8 onze school kan komen bezoeken. We kunnen ons zelfs voorstellen dat het dit jaar extra leuk is, omdat ons nieuwe schoolgebouw dan net in gebruik genomen is! Helaas kan het open huis geen doorgang vinden. Ter vervanging bieden we open lesmiddagen, voorlichtingsavond, (binnenkort) contactmomenten en filmpjes aan.

De Voorlichtingsavond staat gepland op 18 januari 2021 en is bedoeld voor ouders/verzorgers. Deze avond zal online plaatsvinden en het programma is als volgt:

 • 19.00 – 19.25 uur:
  • Zorgteam: info over leerlingen met dyslexie en/of dyscalculie
 • 19.30 – 20.30 uur: 
           
  • Algemene presentatie mavo/havo    
  • Algemene presentatie havo/vwo     
  • Algemene presentatie vwo/vwo+/gymnasium
 • 20.35 – 21.00 uur
  • Zorgteam: info over faciliteiten leerlingen met overige diagnoses of problematiek

Het is noodzakelijk om u aan te melden voor deze avond zodat wij u een link kunnen sturen naar de presentatie.