Logo Erfgooiers

Het Erfgooiers College is in 1994 ontstaan.

Het Erfgooiers College is in 1994 ontstaan door een fusie van de mavo van Groen van Prinsterer en havo/vwo van het christelijk college Stad en Lande.

Groen van Prinsterer & Stad en Lande
De Groen van Prinsterer was oorspronkelijk een MULO-school, die in 1949 begon als een ULO-school. Stad en Lande is later ontstaan, in 1972, als dépendance van het Willem de Zwijger Lyceum in Bussum. Eén jaar later werd de school zelfstandig.

Het huidige gebouw van het Erfgooiers College staat voor het grootste deel op de plek waar in de jaren 1980 en 1981 nieuwbouw gepleegd werd, nadat begin 1979 de houten noodbouw van Stad en Lande bij een brand volledig in de as werd gelegd. Op de plek waar vroeger de Groen van Prinsterer stond, staat tegenwoordig het sportcentrum De Meent. Vlak voor de fusie stonden beide scholen dus vlak naast elkaar.

Erfgooier
De naam Erfgooiers komt van het woord Erfgooier, de benaming van een van oorsprong uit Gooiland afkomstige mannelijke bewoner. De Erfgooier had samen met anderen het gebruiks- en beheersrecht over de bebouwbare gronden in het Gooi. Organisatorisch waren Erfgooiers verenigd in een vorm van een boeren-zelforganisatie, zoals die overal in Europa voorkwam onder vrije boeren.