Logo Erfgooiers

Erfgooiers kleurt blauw geel

Nieuws |

Maandag 11 april houden wij een actiedag om geld op te halen voor beeldwoordenboeken voor Oekraïense kinderen in Nederland. Graag wijzen wij u op onderstaande tekst over onze actiedag en hoe u kunt deelnemen.

Erfgooiers kleurt blauw-geel

Huizen, 5 april 2022

Beste ouder(s), verzorger(s),

Vorige week heeft u de vooraankondiging gekregen van onze actiemiddag en -avond van maandag 11 april. We houden deze dag om mensen in nood te helpen. Daarnaast is het goed voor onze eigen bewustwording om een dergelijke dag te organiseren. We willen samen met de leerlingen van betekenis zijn voor mensen in nood. We kiezen op dit moment voor een actie voor de mensen uit Oekraïne die vluchten voor de oorlog. Daarbij gaan we niet voorbij aan de nood die er is op andere plaatsen in de wereld, bijvoorbeeld in Afrika en Jemen. Maar ook in Rusland zelf hebben mensen het moeilijk en lijden onder de keuzes van machthebbers. Tijdens de lessen op school staan we stil bij al deze nood in de wereld.

Onze actiedag van maandag 11 april heeft een aantal onderdelen:

Een sponsorloop rond onze school voor klas 1 (van 14.30 – 15.00 uur) en klas 2 (van 15.30 – 16.00 uur). Let op: de sponsorloop begint een half uur eerder dan gecommuniceerd. De leerlingen hebben vorige week sponsorformulieren meegekregen. Wilt u hen sponsoren?

Eigen acties van leerlingen van klas 3 – 6. Zij hebben hier vorige week informatie over gekregen en zij kunnen de formulieren ophalen bij de leerlingenadministratie 1.19.

De verkoop van kaartensets met examenwerk van onze leerlingen. Hieronder de 6 geselecteerde kunstwerken. 


De kaartensets zijn tijdens de college-avond voor € 5,- te koop, voor meer informatie kunt u contact opnemen met de school. 

Erfgooiers colleges voor Oekraïne. Een grote groep medewerkers van onze school geeft een college aan belangstellende ouders over uiteenlopende onderwerpen. Hieronder het overzicht van de workshops die aangeboden worden:

 • Engels – Het sonnet in de 16e eeuw, Shakespeare en Edmund Spenser (Petra Kos)
 • Frans – Chansons! (Catrijn Çetin & Agnes Wiesenekker)
 • Geschiedenis – Momentopnamen uit het leven van Willem van Oranje (Reinier Mudde)
 • Geschiedenis/maatschappijleer – Achtergrond en verdieping bij de kwestie Oekraïne, vanuit historisch perspectief (Bart van Beek & Michelle Verboom)
 • Aardrijkskunde – De toekomst van de Nederlandse delta: het klimaatvraagstuk (Hans Slotboom & Roos Terhorst)
 • CKV – Onbereikbare liefde in de kunst (Bastiaan Rietveld)
 • Natuurkunde – Sterrenkunde in Nederland, er blijkt meer te doen in Nederland dan je zou denken! (Bert te Winkel)
 • Economie – Economische sancties tegen Rusland. Hoe zit dat precies? We gaan economisch leren redeneren (Bastiaan Visser)
 • Nederlands – Leer meer over de Oekraïense taal! (Pauline Theissling)
 • Biologie – Gevecht in je lichaam: Hoe versla je eigenlijk al die virussen en bacteriën? (Zuzanna Stach)
 • Biologie – DNA (voor jou na dit college niet meer) onbekend! (Ilse van der Kooi)
 • Biologie – Het befaamde Erfgooiers hart-snij-practicum! (Jaap Brasser)
 • Filosofie – Niets is wat het lijkt – we geloven allemaal in Disney (Christiaan Buijs)
 • Wiskunde – Hoe help je je kind met wiskundehuiswerk?! (n.n.b.)
 • LO – Aan de slag! Sportkleding aan voor deze les…..! (Tristen Kroeze)
 • Leidinggeven vanuit vertrouwen (Trinka Stam)
 • Pelgrimeren naar Santiago (Nicolette Brands)
 • Leer koken met asperges! (Harry Oosting)

Iedereen kan zich tot maandagochtend 11 april 8.00 uur inschrijven voor maximaal 2 colleges (we vragen om 3 voorkeuren op te geven, we hebben dan nog wat speelruimte bij het indelen). De avond start om 19.30 uur en duurt tot uiterlijk 21.30 uur. Het wordt een leuke en leerzame avond. Heerlijk om nog even terug te denken aan uw eigen schooltijd? Of om je te verbazen over de verschillen toen en nu? Uiteraard is er ook gelegenheid om elkaar te ontmoeten of een rondje door onze nieuwe school te lopen. Voor koffie en thee wordt gezorgd. Er is veel tijd gestopt in het voorbereiden van de workshops, de medewerkers zien graag volle klaslokalen. Zullen we er samen een mooie Erfgooiersactiviteit van maken? We zien uit naar uw komst!

De definitieve inschrijving, met daarbij het lokaal waar u verwacht wordt, krijgt u op de avond zelf. Voor het volgen van een college vragen wij een bedrag van € 5,- per college. Natuurlijk mag u ook een hoger bedrag geven. U kunt bij de ingang van de school betalen, dit kan per pin, overmaken via een Tikkie (QR-code) of contant (dit bevordert de doorloop).

Het goede doel waar we geld voor ophalen is beeldwoordenboeken voor kinderen uit Oekraïne die naar Nederland zijn gevlucht. De vrijwilligerscentrale, die de hulp coördineert, geeft aan dat een eventueel overschot erg welkom is bij de voedselbank. Als gevolg van de oorlog zijn er veel mensen in nood. We dragen als school graag ons steentje bij aan die hulp.

Bent u niet in de gelegenheid om te komen of op een andere manier bij te dragen? Een gift is meer dan welkom, dit kan via de QR-code rechtsonder (even scannen met uw telefoon).

We ontmoeten u graag op 11 april!

Met hartelijke groet,

Het Erfgooiers-team   

Leuk om te delen?
terug naar nieuws