Logo Erfgooiers

Alle leerlingen, met uitzondering van de gymnasiasten, volgen in klas 1 vier vreemde talen: Engels, Frans, Duits en Spaans. Engels behoort tot het verplichte kerndeel en wordt elke periode aangeboden, terwijl de talen Frans, Duits en Spaans in klas 1 geperiodiseerd worden aangeboden. Dat betekent dat een leerling in elk tertiaal twee van deze drie talen volgt. Aan het eind van klas 1 kiest de leerling twee van de drie talen (Frans, Duits, Spaans) waarmee de leerling in klas 2 verder gaat.

De gymnasiasten volgen bovenop deze talen ook Grieks en/of Latijn.

Op het Erfgooiers College zijn de volgende lesroosters:

Maandag, woensdag, donderdag en vrijdag

1e: 8.20-9.10
2e: 9.10-10.00
3e: 10.00-10.50
Kleine pauze
4e: 11.15-12.05
5e: 12.05-12.55
Grote pauze
6e: 13.40-14.30
7e: 14.30-15.20
8e: 15.20-16.10

Dinsdag
1e: 8.20-9.10
2e: 9.10-10.00
Pauze
3e: 10.20-11.10
4e: 11.10-12.00
Pauze
5e: 12.20-13.10
6e: 13.10-14.00
7e: 14.00-14.50

40-minutenrooster

1e: 08.20-09.00 uur
2e: 09.00 – 09.40 uur
3e: 09.40 – 10.20 uur
Pauze: 10.20 – 10.40 uur
4e: 10.40 – 11.20 uur
5e: 11.20 – 12.00 uur
6e: 12.00 – 12.40 uur

Alle leerlingen van de eerste en tweede klassen volgen een verplicht kerndeel. Daarnaast kiest elke leerling een van de creatieve modules en een WWW-module. Deze modules worden in heterogene groepen aangeboden (mavo-havo-vwo-vwo+). Gymnasiasten volgen Grieks en/of Latijn tijdens de WWW-module.

Voorbeelden van een WWW-module zijn: psychologie, fotografie, bewegingswetenschappen, Hebreeuws en photoshop.

Het jaar is verdeeld in drie periodes. Vrijwel alle leerlingen hebben wekelijks gemiddeld 31 lesuren met uitzondering van de gymnasiasten; zij hebben gemiddeld 32 lesuren. In sommige periodes volgt een leerling een uur meer of een uur minder van een bepaald vak.

De talen Frans, Duits en Spaans worden in klas 1 geperiodiseerd aangeboden. Dat betekent dat een leerling in elk tertiaal twee van de drie talen volgt. Aan het eind van klas 1 kiest de leerling twee van de drie talen waarmee de leerling in klas 2 verder gaat.

Het jaar is verdeeld in drie periodes. Vrijwel alle leerlingen hebben wekelijks gemiddeld 31 lesuren met uitzondering van de gymnasiasten; zij hebben gemiddeld 32 lesuren. In sommige periodes volgt een leerling een uur meer of een uur minder van een bepaald vak.

Wij hebben klassen voor mavo/havo, havo/vwo, vwo, en vwo-plus/gymnasium. In de mavo/havo- en de havo/vwoklassen werken we met een basisniveau en een kansniveau.

Dit is een softwarepakket dat op onze school wordt gebruikt om leerlingen en ouders via het internet inzage te geven in het rooster, het huiswerk, de absenties en de cijfers. Om dit alles te kunnen lezen krijg je een persoonlijke inlogcode.

Onze christelijke identiteit speelt een belangrijke rol in de manier waarop wij met elkaar omgaan op school. Onze identiteit wortelt in de Bijbel. Elke morgen begint de docent met de dagopening. Hij gebruikt daarbij een boekje, Oase, dat handreikingen biedt rond een thema. Daarnaast wordt er met Kerst en Pasen een viering voor leerlingen door leerlingen gehouden. Wij respecteren ook andere geloofsovertuigingen. Alle leerlingen zijn van harte welkom bij ons op school.

Informatie over het Chromebook vindt u hier

De flyer om te bestellen vindt u hier