Logo Erfgooiers

Het jaar is verdeeld in drie periodes. Vrijwel alle leerlingen hebben wekelijks gemiddeld 31 lesuren met uitzondering van de gymnasiasten; zij hebben gemiddeld 32 lesuren. In sommige periodes volgt een leerling een uur meer of een uur minder van een bepaald vak.

De talen Frans, Duits en Spaans worden in klas 1 geperiodiseerd aangeboden. Dat betekent dat een leerling in elk tertiaal twee van de drie talen volgt. Aan het eind van klas 1 kiest de leerling twee van de drie talen waarmee de leerling in klas 2 verder gaat.

Het jaar is verdeeld in drie periodes. Vrijwel alle leerlingen hebben wekelijks gemiddeld 31 lesuren met uitzondering van de gymnasiasten; zij hebben gemiddeld 32 lesuren. In sommige periodes volgt een leerling een uur meer of een uur minder van een bepaald vak.

Wij hebben klassen voor mavo/havo, havo/vwo, vwo, en vwo-plus/gymnasium. In de mavo/havo- en de havo/vwoklassen werken we met een basisniveau en een kansniveau.

Dit is een softwarepakket dat op onze school wordt gebruikt om leerlingen en ouders via het internet inzage te geven in het rooster, het huiswerk, de absenties en de cijfers. Om dit alles te kunnen lezen krijg je een persoonlijke inlogcode.

Onze christelijke identiteit speelt een belangrijke rol in de manier waarop wij met elkaar omgaan op school. Onze identiteit wortelt in de Bijbel. Elke morgen begint de docent met de dagopening. Hij gebruikt daarbij een boekje, Oase, dat handreikingen biedt rond een thema. Daarnaast wordt er met Kerst en Pasen een viering voor leerlingen door leerlingen gehouden. Wij respecteren ook andere geloofsovertuigingen. Alle leerlingen zijn van harte welkom bij ons op school.