Logo Erfgooiers

korte schets proces en eerste visualisatie van het nieuwe gebouw

timings (start bouw na de examens); veiligheid en zo min mogelijk overlast voorop

tekenen contracten, eind mei start sloop, foto nieuwe aula, wat gaat er nu af

voor zomer omgevingsvergunning

start bouw september, eind december 2020

participatie leerlingen –> zoveel mogelijk betrekken