Logo Erfgooiers

Wil je uitgedaagd worden? Wat heb je extra nodig?

Lessen op je eigen niveau met mogelijkheden om te verbreden, te verdiepen en te versnellen.

Het Erfgooiers werkt met kern- en keuzeprogramma’s. Je basis is mavo, havo, vwo, vwo+ of gymnasium met een compact kernprogramma. Binnen het kernprogramma is het best mogelijk om één of meer vakken op een hoger niveau te doen. Samen bekijken we of je verder gaat met je kernprogramma op mavo, havo, vwo/gymnasium of vwo+/gymnasium. Rondom je kernprogramma stel je samen met je coach en je ouders je persoonlijke keuzeprogramma samen. We hebben talentcoaches, die samen met jou kunnen kijken welke extra projecten je zou kunnen doen. Samen in het doelengesprek bepalen we aan welke vaardigheden jij nog gaat werken. Je snelle Chromebook is een onmisbaar hulpmiddel bij je persoonlijke leerroute.

Nu, tijdens je schooltijd, maar ook straks in je verdere leven, heb je allerlei vaardigheden nodig. Tijdens de lessen, projecten en alle andere activiteiten leer je plannen en presenteren, creatief en analytisch denken, ga je op onderzoek uit en leer je gaandeweg om steeds zelfstandiger te werken.

Op het Erfgooiers College zijn de verschillende onderwijsniveaus ondergebracht in drie sectoren: mavo, havo en vwo/vwo+/gymnasium. Sectoren bestaan uit een groep docenten met een sectorleider, die samen vorm en inhoud geven aan jouw onderwijs. Dit leidt tot de volgende indeling:

Sectorleider mavo: mevrouw drs. I.P. Bonhof

Sectorleider havo: mevrouw C.A. Stam MEL

Sectorleider vwo: drs. J. Slotboom

Als je aan topsport doet, weet je dat onderwijs en sport op het hoogste niveau niet vaak samengaan. Onder de leerlingen van het Erfgooiers College bevindt zich een behoorlijk aantal jonge en talentvolle sporters. Door de ondersteuning die het Erfgooiers College aan jonge talentvolle sporters biedt, kun je naast het ontwikkelen van een sportcarrière ook jouw diploma halen.

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning en faciliteiten die zijn vastgelegd in het topsportvriendelijke beleid moet je een Talentstatus bezitten van NOC*NSF.

Talentstatussen
NOC*NSF kent drie soorten Talentstatussen toe aan jonge sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in aanmerking komen voor één van de statussen. De verschillende Talentstatussen zijn:
– Internationaal Talent (IT)
– Nationaal Talent (NT)
– Belofte (B)

Sportservice Noord-Holland
Het Erfgooiers College werkt nauw samenwerken met Sportservice Noord- Holland. Ook zij kunnen ondersteuning en faciliteiten verlenen aan topsporters. Het Erfgooiers College zal met jou en je ouders een oriënterend gesprek aangaan en tijdens dat gesprek de mogelijke faciliteiten bespreken. Er wordt dan een plan van aanpak gemaakt zodat topsport en school goed samen kunnen gaan.

Indien je niet in het bezit bent van een NOC*NSF-status, maar je wel traint op het hoogste landelijke niveau, dan kunnen je ouders alsnog een oriënterend gesprek aanvragen om te kijken wat er mogelijk is binnen onze school en de regels van de leerplichtwet.

Wat wij als Topsport Vriendelijke school bieden:

• Een topsportcoördinator als aanspreekpunt voor alle vragen over de combinatie school en sport;
• Extra begeleiding bij de studie;
• Aanpassen van roosters indien mogelijk;
• Hulp bij het maken van planningen;
• Verplaatsen of aanpassen van proefwerken;
• Eventueel uitstel van huiswerk.

Het verschil tussen beide is dat een LOOT-school vrijstelling mag geven voor vakken/onderwijstijd en een gespreid examen over twee jaar mag aanbieden.

Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw Ruis-Alberts.