Logo Erfgooiers

Wil je uitgedaagd worden? Wat heb je extra nodig?

Lessen op je eigen niveau met mogelijkheden om te verbreden, te verdiepen en te versnellen.

Het Erfgooiers werkt met kern- en keuzeprogramma’s. Je basis is mavo, havo, vwo, vwo+ of gymnasium met een compact kernprogramma. Binnen het kernprogramma is het best mogelijk om één of meer vakken op een hoger niveau te doen. Of om meer tijd aan bijvoorbeeld Engels en Nederlands te besteden en wat minder uren aan wiskunde (of andersom), als dat beter is voor jou. Rondom je kernprogramma stel je, samen met je coach en je ouders, jouw persoonlijke keuzeprogramma samen. Je kiest voor WWW- en Creatieve Modules, projecten en extra’s die jou interesseren.

Nu, tijdens je schooltijd, maar ook straks in je verdere leven, heb je allerlei vaardigheden nodig. Tijdens de lessen, de WWW- en Creatieve Modules, projecten en alle andere activiteiten leer je plannen en presenteren, creatief en analytisch denken, ga je op onderzoek uit en leer je gaandeweg om steeds zelfstandiger te werken.

Op het Erfgooiers College zijn de verschillende onderwijsniveaus ondergebracht in drie sectoren: mavo, havo en vwo/vwo+/gymnasium. Sectoren bestaan uit een groep docenten met een sectorleider, die samen vorm en inhoud geven aan jouw onderwijs. Dit leidt tot de volgende indeling:

Sectorleider mavo: mevrouw drs. I.P. Bonhof

Sectorleider havo: mevrouw C.A. Stam MEL

Sectorleider vwo: drs. J. Slotboom

Als je aan topsport doet, weet je dat onderwijs en sport op het hoogste niveau niet vaak samengaan. Onder de leerlingen van het Erfgooiers College bevindt zich een behoorlijk aantal jonge en talentvolle sporters. Door de ondersteuning die het Erfgooiers College aan jonge talentvolle sporters biedt, kun je naast het ontwikkelen van een sportcarrière ook jouw diploma halen.

Voor wie?
Om in aanmerking te komen voor de ondersteuning en faciliteiten die zijn vastgelegd in het topsportvriendelijke beleid moet je een Talentstatus bezitten van NOC*NSF.

Talentstatussen
NOC*NSF kent drie soorten Talentstatussen toe aan jonge sporters die gezien leeftijd, trainingsachtergrond en prestatieontwikkeling in aanmerking komen voor één van de statussen. De verschillende Talentstatussen zijn:
– Internationaal Talent (IT)
– Nationaal Talent (NT)
– Belofte (B)

Sportservice Noord-Holland
Het Erfgooiers College werkt nauw samenwerken met Sportservice Noord- Holland. Ook zij kunnen ondersteuning en faciliteiten verlenen aan topsporters. Het Erfgooiers College zal met jou en je ouders een oriënterend gesprek aangaan en tijdens dat gesprek de mogelijke faciliteiten bespreken. Er wordt dan een plan van aanpak gemaakt zodat topsport en school goed samen kunnen gaan.

Indien je niet in het bezit bent van een NOC*NSF-status, maar je wel traint op het hoogste landelijke niveau, dan kunnen je ouders alsnog een oriënterend gesprek aanvragen om te kijken wat er mogelijk is binnen onze school en de regels van de leerplichtwet.

Wat de LOOT-scholen en de Topsport Vriendelijke Scholen allebei bieden:
• Een topsportcoördinator als aanspreekpunt voor alle vragen over de combinatie school en sport;
• Extra begeleiding bij de studie;
• Aanpassen van roosters indien mogelijk;
• Hulp bij het maken van planningen;
• Verplaatsen of aanpassen van proefwerken;
• Eventueel uitstel van huiswerk.

Het verschil tussen beide is dat een LOOT-school vrijstelling mag geven voor vakken/onderwijstijd en een gespreid examen over twee jaar mag aanbieden.

Voor meer informatie, neem contact op met mevrouw Ruis-Alberts.

In het voorexamenjaar moet je een maatschappelijke stage (MAST) afronden. Een maatschappelijke stage is vrijwillige inzet van jou voor een non-profit organisatie. De school is in 2005, toen het nog geen wettelijke verplichting was, met de MAST begonnen. Op grond van jarenlange ervaring zien wij dat de stage een belangrijk element in jouw persoonlijke ontwikkeling is.

De omvang van de stage is:

  • voor vwo: 40 uur
  • voor havo: 30 uur (+ actiedag Cross your Borders)
  • voor mavo: 14 uur (+ actiedag Globaland)

Al vanaf de brugklas kan een leerling uren schrijven voor de MAST. Dankzij het digitale ondersteuningssysteem Wism@s kun je je gemaakte uren inzien. Ook binnen (of via) de school kan de MAST gerealiseerd worden. Zo kun je bij verschillende vakken als assistent meedraaien, helpen tijdens het Open Huis of hulpmentor van een brugklas worden. Daarnaast regelt de school op verzoek de mogelijkheid van een stage bij een gemeenteraadslid.

Heb je in het voorexamenjaar zelf nog geen stage gevonden? Dan word je in de gelegenheid gesteld om op een vacaturemarkt een afspraak te maken met één van de tientallen maatschappelijke organisaties die daar aanwezig zijn. Dit aanbod wordt mogelijk gemaakt door de Vrijwilligerscentrale die voor de MAST een partner is van de scholen in Huizen.

Log hier in.