Logo Erfgooiers

Informatie leren op afstand tijdens lockdown 2

Nieuws |

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/ verzorger(s),

Vanaf morgen geldt er een lockdown die ook het onderwijs treft. In deze samenvatting van de brief leggen wij in het kort uit wat de gevolgen hiervan zijn voor onze school en hoe het onderwijs in deze periode vorm krijgt. 

Vanaf woensdag 16 december tot en met vrijdag 15 januari wordt er online onderwijs gegeven. Hierop zijn vijf uitzonderingen:

  1. De examenklassen krijgen wel gewoon onderwijs op school. M4, H5 en V6 volgen dus gewoon hun lessen fysiek in het gebouw, de docenten van deze klassen zijn dus ook fysiek aanwezig.
  2. Bovenstaande geldt ook voor de klassen 1S en 2S. Ook zij volgen hun gewone lesrooster op school.
  3. Er wordt weer een noodopvang georganiseerd. Leerlingen met ouders die beiden een vitaal beroep hebben kunnen hier aanspraak op maken. Zij kunnen dit voor 4 januari aanvragen bij Andrea Coesel via CSL@erfgooierscollege.nl. De noodopvang start op 6 januari.
  4. We mogen ook de voor- examenklassen naar school halen voor toetsen. De inhaaltoetsen en herkansingen worden ingepland op 11, 12 en 13 januari. Een uitzondering hierop zijn mondelinge toetsen: deze staan op 4 en 5 januari gepland.
  5. Op vrijdag 18 december zijn alle leerlingen vrij. Het personeel bereidt op deze dag de verhuizing voor. 

Mocht u meer informatie willen, dan verwijzen wij u graag naar de brief die u per mail ontvangen heeft.

Stay safe & stay positive
Leuk om te delen?
terug naar nieuws