Logo Erfgooiers

8 oktober studiemiddag en 40-minutenrooster

Wij herinneren u eraan dat op 8 oktober a.s. een studiemiddag op het programma staat. Voor alle leerlingen geldt dat zij die dag tot en met het vijfde lesuur een 40-minutenrooster volgen. Dit rooster ziet er als volgt uit (het linker overzicht is van de onderbouw en het rechter rooster is van de bovenbouw):

1e: 08.20 – 09.00 uur                                   1e: 08.20 – 09.00 uur             
2e: 09.00 – 09.40 uur                                   2e: 09.00 – 09.40 uur
pauze 09.40 – 10.00 uur                            3e: 09.40 – 10.20 uur
3e: 10.00 – 10.40 uur                                   pauze 10.20 – 10.40 
4e: 10.40 – 11.20 uur                                   4e: 10.40 – 11.20 uur
5e: 11.20 – 12.00 uur                                   5e: 11.20 – 12.00 uur 

terug naar nieuws