Logo Erfgooiers

Informatie van Jeugd en Gezin

Nieuws |
Ieder kind in Nederland heeft recht op jeugdgezondheidszorg; op advies en ondersteuning bij de groei, ontwikkeling en opvoeding. Deze zorg is bedoeld om eventuele ziekten en problemen te voorkomen of vroeg op te sporen. In de regio Gooi en Vechtstreek kunnen ouders en kinderen hiervoor terecht bij Jeugd en Gezin. Dat kan op elk gewenst moment. Daarnaast krijgen kinderen volgens een vast schema afspraken aangeboden. Voor welke onderzoeken worden leerlingen in het voortgezet onderwijs uitgenodigd? En met welke vragen kunnen jongeren en ouders bij Jeugd en Gezin terecht? Meer informatie hierover kunt u lezen in onderstaande tekst.  

Afspraken tijdens corona Volgens landelijk beleid voert Jeugd en Gezin momenteel alle consulten zo veel mogelijk telefonisch (of via beeldbellen of chat) uit. Afhankelijk van de landelijke coronamaatregelen, kan deze werkwijze weer worden aangepast in een afspraak op school.  

Onderzoek onderbouw In klas II worden alle leerlingen door de doktersassistente of jeugdverpleegkundige onderzocht. Deze heeft een gesprek met de leerling, weegt het gewicht, meet de lichaamslengte en bespreekt de vragenlijst die die leerling heeft ingevuld. Ook worden evt. de ogen en oren getest. Op basis van dit onderzoek wordt gekeken of de leerling extra aandacht nodig heeft. Een aanvullende afspraak is mogelijk het gevolg.  

Onderzoek bovenbouw Alle leerlingen in klas IV worden uitgenodigd voor een consult bij de jeugdverpleegkundige. Deze gaat in gesprek over de ontwikkeling, leefstijl en gezondheid van de jongeren. Voorafgaand aan de afspraak wordt hen gevraagd om een digitale vragenlijst in te vullen.

  Oproep voor vaccinaties In het kalenderjaar dat meisjes 12 jaar worden, ontvangen zij een oproep voor de inenting tegen baarmoederhalskanker. Deze inenting bestaat uit een serie van twee prikken. Daarnaast ontvangen 14-jarige jongens en meisjes een uitnodiging voor een vaccinatie tegen meningokokken.  

Vragen over ontwikkeling en opvoeding Bij vragen over de groei en ontwikkeling kunnen ouders en jongeren altijd contact opnemen met Jeugd en Gezin. Bijvoorbeeld bij vragen over voeding, leefgewoonten, gedrag, pesten, seksualiteit etc. In de meeste gevallen kan de jeugdarts of jeugdverpleegkundige hierbij voorlichting of advies geven. In sommige gevallen verwijzen zij door. Uiteraard worden ouders hierbij betrokken. Ook voor vragen over de opvoeding kunnen ouders bij Jeugd en Gezin terecht. De jeugdverpleegkundigen en gezins- en opvoedcoaches kunnen tips en hulp bieden om het opvoeden makkelijker te maken. Zij doen dat volgens de methode Triple P (Positief Opvoeden).

  Extra onderzoek Naar aanleiding van vragen en/of problemen kunnen ook extra onderzoeken worden afgesproken. Dit kan op verzoek van de jongere zelf, de ouder of bijvoorbeeld de mentor. Ook kinderen uit andere klassen kunnen dus in aanmerking komen voor een onderzoek bij de jeugdarts of jeugdverpleegkundige.

  MijnJeugdenGezin Via het klantportaal www.MijnJeugdenGezin.nl kunt u zelf online een afspraak maken, verzetten of afzeggen. U kunt hier ook de groeicurven bekijken en een overzicht van de vaccinaties inzien. Het inloggen gaat via DigiD, zodat de privacy is gewaarborgd. Volgens de privacy wetgeving heeft u als ouder tot de leeftijd van 16 jaar inzag in het klantportaal van uw kind. Vanaf 12 jaar kan uw kind ook zelf inloggen.

  Bereikbaarheid Jeugd en Gezin Gooi en Vechtstreek is op werkdagen tussen 8.00 en 13.00 uur bereikbaar via (035) 692 63 50. U kunt ook een e-mail sturen naar info@jggv.nl of voor meer informatie kijken op www.jggv.nl.

r

Leuk om te delen?
terug naar nieuws