Logo Erfgooiers

Bericht over leren op afstand d.d. 18 maart 2020

Bijgaand bericht is zojuist per e-mail verstuurd naar onze leerlingen en hun ouder(s)/verzorger(s):

Huizen, 18 maart 2020

Beste leerlingen, geachte ouder(s)/verzorger(s),

De afgelopen dagen zijn de medewerkers van het Erfgooiers College druk aan de slag geweest om het ‘leren op afstand’ in te richten. In deze brief geven we tekst en uitleg hoe de komende drie weken eruit komen te zien. Wij beseffen ons dat het een hele opgave is om deze periode de leerlingen echt tot leren te laten komen. Dat kan alleen wanneer we er samen de schouders onder zetten. Dat is ook de reden dat we ons in één brief richten tot zowel leerlingen als ouders. Daarbij de vraag om ook de specifieke kopjes van elkaar te lezen en hier samen over door te praten en afspraken te maken.

Voor de leerlingen:

Hoe communiceren we met jullie?

Magister heeft veel problemen op dit moment. Niet alles werkt even soepel, omdat ze overladen worden met scholen die nu digitaal lesmateriaal aanbieden. Wij hebben er daarom voor gekozen om op dit moment GEEN gebruik meer te maken van Magister, behalve dan voor deze mail. Om vanaf nu met jullie te communiceren, gebruiken wij de mailadressen van Google. Jullie hebben allemaal een Google Account van school. De leerlingen met een Chromebook (klassen 1 t/m 4) gebruiken deze accounts al.

Een google account van school heeft als inlognaam: leerlingnummer@erfgooiers.me

en een wachtwoord dat je zelf hebt ingesteld.

Voor een groot aantal leerlingen uit 5 HAVO, 5VWO en 6VWO hebben wij het wachtwoord aangepast. De leerlingen, die nog nooit zijn ingelogd op hun Google Account, moeten dat vanaf heden doen. Het wachtwoord voor deze leerlingen is: welkom2020

Mocht je niet in je Google Account kunnen komen, of je komt andere problemen tegen, trek dan aan de bel. Informeer in eerste instantie je coach/mentor die kan jouw bericht wel doorsturen naar iemand die het probleem kan oplossen.

Wat verwachten we van jullie?

In Google Classroom vinden jullie de opdrachten, studiewijzers, materialen, filmpjes en uitleg van alle vakken voor de komende 3 weken. Je werkt zelfstandig vanuit de verschillende  “classrooms”. Jullie moeten hiervoor uiteraard wel deelnemen aan deze Google Classroom klassen. Op de website van school (www.erfgooiers.nl) staat een instructiefilmpje over hoe je deel kan nemen aan Google Classroom, kijk daar naar!

Hoe ziet je dag eruit?

In Google Calendar vinden jullie je “rooster”. Er is voor een groot aantal vakken/lesgroepen 2x per week een online chatmoment gepland, hieronder “online lesuur” genoemd. Deze momenten zijn geroosterd volgens het volgende rooster:

09:00-09:30 online lesuur 1

09:30-10:00 online lesuur 2

10:00-10:30 online lesuur 3

10:30-11:00 online lesuur 4

11:00-11:30 pauze

11:30-12:00 online lesuur 5

12:00-12:30 online lesuur 6

12:30-13:00 online lesuur 7

13:00-13:30 online lesuur 8

Het is mogelijk dat er in de huidige week meer dan 2 momenten per klas/lesgroep ingepland staat. Vanaf volgende week geldt het principe: 2x per week. Leerlingen en docenten zien dit rooster in Google Calendar. Op de ingeroosterde momenten kun je contact hebben met je vakdocent. Je kunt dan vragen stellen over de leerstof of over het werk dat je moet maken. De docenten zitten klaar om je vragen te beantwoorden. In de instructiefilm op de website van school wordt dit verder uitgelegd.

Ten aanzien van de chat:

–           Leerlingen sparen hun vragen op tot het chatmoment.

–           Eenvoudige antwoorden op vragen kunnen door docent direct “getypt” worden beantwoord.

–           Complexe vragen kunnen door middel van een filmpje dat op Google Classroom wordt geplaatst, worden beantwoord. De docent plaatst deze dit filmpje nog dezelfde dag op classroom.

Let op: van alle vakken die je hebt, met uitzondering van de WWW- en Creatieve modules, is er een Google classroom aangemaakt. Bij een aantal vakken spreekt de inhoud voor zich en is er geen online les ingepland. De opdrachten van dat vak moeten wel gemaakt worden, je kunt dit zelf inplannen. Er wordt van je verwacht dat je op de middagen na 13:30 uur werkt aan je opdrachten en huiswerk. Het is ook mogelijk dat je wordt opgeroepen om ’s middags een onlinegesprek te voeren met bijvoorbeeld je decaan of mentor/coach.

We gaan er van uit dat we jullie voor nu voldoende informatie hebben gegeven om verder te kunnen. Bekijk vooral de instructiefilm op de website van school en houd je Google mail in de gaten, want er komen regelmatig nieuwe berichten.

Hoe volgen wij je leervorderingen?

Eén keer per week staat er op vrijdag het 8e uur een les ‘PRO’ op het rooster. Op dat moment moet je, via Classroom, een reflectieverslag inleveren, een format hiervoor staat klaar in Classroom. In dit verslag leg je verantwoording af van de werkzaamheden in de voorbije week. Dit verslag wordt door mentoren/coaches gelezen. Op deze manier kunnen we inspelen op behoeften die er zijn en bijsturen en ondersteunen waar nodig.

Hoe blijf je in contact met je mentor/coach?

We vragen aan de mentoren en coaches om met jullie in contact te blijven. Dit kan op de ingeroosterde momenten op vrijdag maar kan ook via andere kanalen. We vragen je nadrukkelijk om contact op te nemen met je mentor/coach wanneer je ergens tegenaan loopt of wanneer er ingrijpende gebeurtenissen in je privéleven plaatsvinden.

Hoe blijf je in contact met je klasgenoten?

Gelukkig zijn de meesten van jullie dusdanig vaardig in het gebruik van sociale media dat je niet op een instructie van ons zit te wachten. Toch hier wel een oproep om een beetje op elkaar te letten, juist nu! Ook al zie je elkaar een tijd niet, het wil niet zeggen dat je geen groep meer bent. Het sociale aspect van een school is enorm belangrijk. Dus nogmaals: zoek elkaar digitaal op, probeer op afstand toch samen te werken en blijft in contact.

Hoe gaat het met de schoolexamens en de Centrale Examens in de examenklassen?

Dinsdagmiddag hebben wij bericht gekregen van de Minister van Onderwijs dat de schoolexamens van de examenklassen onder bepaalde voorwaarden toch door kunnen gaan. Concreet betekent dit voor jullie dat we de komende week de toetsweek die afgebroken moest worden toch af gaan maken. Dit geldt alleen voor de examenklassen! Vrijdag krijgen jullie een overzicht hoe de afname plaats gaat vinden en welke regels hiervoor gelden. Het zal in de sporthal of in aangepaste vorm plaats gaan vinden met strikte hygiëne afspraken en beperkingen voor leerlingen met gezondheidsklachten. Zorg dus dat je weer gaat leren voor de vakken waarvan je nog een toets moet maken. Het geplande CPE Tekenen van vwo gaat vrijdag gewoon door, de betreffende leerlingen krijgen hiervan apart bericht.

Over de centrale examens die gepland staan vanaf 7 mei kunnen we nog niets zeggen. Vanuit het ministerie wordt aangegeven dat we uiterlijk 6 april uitsluitsel krijgen of en hoe de examens doorgang vinden. Uiteraard informeren we jullie direct wanneer er meer duidelijk is.

Kan ik nog in de school om boeken te lenen of andere spullen op te halen?

Wij kunnen ons voorstellen dat juist deze tijd goed gebruikt kan worden om te lezen. In onze bibliotheek zijn boeken te leen. De bibliotheek is open van 10.00 – 11.00 uur, neem even contact op met mevrouw Reinink (rei@erfgooierscollege.nl) wanneer je hier gebruik van wilt maken.

Wanneer je nog spullen in je kluisje hebt liggen of wanneer je ander materiaal nodig hebt dat op school ligt bel dan even met de receptie.

Waar kun je terecht met je vragen?

Voor vragen over de lesinhoud per vak kun je terecht bij je vakdocent. Dat kan op de ingeroosterde momenten. Kan je vraag niet wachten, stel die dan via het mailadres van de docent.

Voor algemene vragen over de lessen of over privé aangelegenheden kun je altijd contact opnemen met je mentor/coach. Je kunt hem/haar bereiken via de mail of telefoon.

Voor vragen over algemene schoolzaken kun je contact opnemen met de sectorleider of je vraag stellen via het mailadres van de school: administratie@erfgooierscollege.nl

Voor de ouder(s)/verzorger(s):

Wat verwachten we van u?

Als school leveren we op dit moment een enorme inspanning om het onderwijs op afstand door kunnen laten gaan. Normaal gesproken zien we elke dag ruim 1.000 leerlingen in ons gebouw, nu helemaal niemand. Dat is niet makkelijk, onderwijs vindt voor een groot deel plaats in interactie tussen leerling en docent. Nu zullen we het onderwijs op afstand aan gaan bieden en de leerlingen grotendeels los moeten laten. We zouden het enorm op prijs stellen wanneer u een gedeelte van de interactie van ons over kunt nemen. Dat kan al door elke dag te vragen wat er op de planning staat, een beetje mee te kijken wat er gedaan wordt, aan het eind van de dag te vragen hoe het gegaan is en natuurlijk door te motiveren en te stimuleren. Daarnaast is het belangrijk dat de leerlingen een rustige werkplek hebben. In deze tijd van thuiswerken is dat waarschijnlijk erg veel gevraagd, maar wellicht kunt u thuis overleggen wat nodig is. Ook door bijvoorbeeld een koptelefoon te gebruiken kan er rust gecreëerd worden.

Begin april staan er oudergesprekken gepland, deze gaan niet door. We zoeken naar mogelijkheden om dit in een later stadium alsnog in te plannen.

Tot slot

Het zijn rare en verwarrende tijden. Er komt veel op een ieder van ons ons af, we hebben meer vragen dan antwoorden. Daarnaast zijn er in veel gezinnen zorgen om de eigen gezondheid, zorgen om de gezondheid van geliefden en zorgen van economische aard. Wij beseffen ons heel goed dat dit alles ook invloed heeft op jongeren. We hebben er bewust voor gekozen om de dagen van leerlingen niet helemaal vol te stoppen met opdrachten. Het is belangrijk dat zij ook momenten van rust en ontspanning hebben en dat zij tijd krijgen om alle indrukken die er zijn te verwerken.

In deze onzekere tijden wens ik jullie en u namens alle medewerkers van het Erfgooiers College alle goeds toe, laten we samen vol hoop uitkijken naar betere tijden!

Met hartelijke groet, namens het hele Erfgooiers team,

Gerlof Boersma

terug naar nieuws