Logo Erfgooiers

School gesloten

In lijn met de richtlijnen vanuit de overheid stopt ook het Erfgooiers College met ingang van maandag 16 maart met alle onderwijsactiviteiten in onze school. We hopen dat door deze maatregel de verdere verspreiding van het Coronavirus zoveel mogelijk beperkt blijft. Het onderwijs willen we vanaf nu op een andere manier doorgang laten vinden.

Maandag 16 en dinsdag 17 maart: er vinden geen lesactiviteiten plaats. Ook de geplande toetsen van de bovenbouw gaan niet door. De school is maandag van 10.00 – 14.00 uur open voor leerlingen zodat zij hun boeken uit de kluisjes kunnen halen voor zover zij die op school hebben liggen. Van leerlingen verwachten wij dat zij hun geplande huiswerk deze dagen thuis maken. De docenten gebruiken deze dagen om hun lesprogramma om te zetten in digitaal lesmateriaal.

Vanaf donderdag 19 maart is er een aangepast rooster met aangepaste lestijden. In de ochtend (van 9.00 uur tot 13.00 uur) wordt er onderwijs aangeboden. Dit is een mix van digitale klassikale lessen, digitale uitleg van opdrachten en een mogelijkheid om docenten vragen te stellen via een chatfunctie. In de middag kunnen leerlingen aan de slag met opdrachten en huiswerk. De communicatie gaat via de bekende kanalen (Magister). Woensdag zullen wij de leerlingen informeren hoe hun programma er precies uit komt te zien. We zullen de ouders regelmatig op de hoogte houden van keuzes die hierin gemaakt worden.

Deze manier van werken geldt in eerste instantie voor de periode van nu tot 6 april. We vragen hierbij aan de ouder(s)/verzorger(s) er bij uw zoon/dochter op aan te dringen dat ze thuis aan de slag gaan met de gefaciliteerde lessen/instructies.

terug naar nieuws