Logo Erfgooiers

MR-verkiezing leerlingen

Elke middelbare school in Nederland heeft een medezeggenschapsraad. In deze medezeggenschapsraad worden belangrijke besluiten voor de school genomen. Het uitstuurbeleid, het leerlingenstatuut en het toetsbeleid zijn voorbeelden van belangrijke zaken waarover onlangs in de medezeggenschapsraad is nagedacht, gepraat en gestemd.

In een medezeggenschapsraad moeten (naast ouders en medewerkers) ook leerlingen zitten. Leerlingen praten en beslissen dus mee in deze raad! Dat gaat dus vaak over zaken waar je direct mee te maken krijgt als leerling.

Op dit moment zijn alle plekken van leerlingen in onze medezeggenschapsraad leeg! Dat mag niet. Er moeten daarom zo snel mogelijk verkiezingen komen.

Ben je geïnteresseerd? Wil je meepraten en meebeslissen over schoolzaken? Stel je dan verkiesbaar voor een plaats in de MR (de medezeggenschapsraad dus).

Hoe doe je dat? Stuur vóór vrijdag 22 november 12.00 uur een mail naar KHN@erfgooierscollege.nl. In die mail vermeld je je naam en klas.

In de week van 2 tot en met 6 december zijn de verkiezingen. Alle leerlingen van onze school mogen stemmen. De drie kandidaten met de meeste stemmen komen in de leerlinggeleding van de MR, de leerling op de vierde plaats wordt eerste reserve.

Vergaderingen van de MR vinden plaats in de avonduren op school (ongeveer 5 of 6 maal per jaar). Als je lid bent van de MR wordt wel van je verwacht dat je op die vergaderingen aanwezig bent en dat je de vergaderingen met de andere leerlingen ook voorbereid.
Leerlingen die in de MR zitten, krijgen daarom MaSt-uren dus je doet het niet voor niets. Een lidmaatschap in een MR staat natuurlijk ook goed op je CV .

Vragen? Stel ze aan een MR-lid (mevrouw Van Leest, mijnheer Verdonck, mijnheer Waardenburg, mijnheer Van Beek, mijnheer Kühne of mijnheer Van Splunter).

terug naar nieuws