Logo Erfgooiers

Gezondheid en leefstijl van jongeren in beeld!

In het najaar van 2019 houdt GGD Gooi en Vechtstreek een vragenlijstonderzoek, de Gezondheidsmonitor Jeugd genoemd, onder leerlingen van klas 2 en 4 van alle scholen voor regulier Voortgezet Onderwijs in de regio Gooi en Vechtstreek. Ook op onze school vindt dit onderzoek plaats.

Waarom dit onderzoek?

Het doel van dit onderzoek is inzicht te krijgen in de gezondheidssituatie van leerlingen in de klassen 2 en 4 van het Voortgezet Onderwijs. De Gezondheidsmonitor Jeugd wordt eens in de vier jaar uitgevoerd. Met de resultaten van dit onderzoek wordt landelijk en lokaal beleid ontwikkeld om de gezondheid en leefstijl van leerlingen te bevorderen. Leerlingen met een goede gezondheid en gezonde leefstijl presteren immers beter op school.

Hoe verloopt het onderzoek?

Tijdens een lesuur op school vullen leerlingen uit de klassen 2 en 4 een vragenlijst in via internet.  Een docent van school begeleidt de afname van het onderzoek.
De leerlingen ontvangen op school een inlogcode waarmee ze bij de vragenlijst op internet kunnen.

Deze inlogcode wordt willekeurig verstrekt. De code is niet aan een naam gekoppeld, zodat de antwoorden nooit direct te herleiden zijn. Ook wordt in de vragenlijst niet gevraagd naar een naam of een adres.

De vragenlijst bevat verschillende onderwerpen, zoals gezondheid, welzijn, leefstijl, vrije tijd en school.

Na het invullen van de vragenlijst ontvangt elke leerling zijn/haar persoonlijke gezondheidsprofiel en advies over gezondheid en leefstijl.

Zowel ouders/verzorgers als leerlingen krijgen enkele weken voor het onderzoek informatie over deelname aan het onderzoek (per mail of per brief). Deelname aan de Gezondheidsmonitor is vrijwillig. Het onderzoek voldoet aan de eisen van de AVG (Algemene Verordening Gegevens­bescher­ming).

Vragen?
Heeft u vragen over dit onderzoek of wilt u meer informatie over de Gezondheidsmonitor Jeugd, dan kunt u contact opnemen met Manita van Acker, epidemioloog, m.vanacker@ggdgv.nl, tel 035 6926216 of kijk op de website van GGD Gooi en Vechtstreek: www.ggdgv.nl.

terug naar nieuws