Logo Erfgooiers

Een mijlpaal: contract nieuwbouw Erfgooiers College getekend!

Op 28 februari jl. was het zover: het contract voor de nieuwbouw werd ondertekend door de voorzitter van de Raad van Toezicht, de heer Olaf van Dijk, en de directeur van bouwmaatschappij Zenzo, de heer Gert van Uffelen.

Gert van Uffelen (links) en
Olaf van Dijk

Om het heugelijke feit te vieren, waar jaren voorbereiding aan vooraf is gegaan, waren ook wethouder Verbeek en een aantal van haar collega’s van de gemeente Huizen aanwezig, evenals leden van de Raad van Toezicht, medewerkers van de bouwmaatschappij en natuurlijk de directie van het Erfgooiers College.

Nadat in 2013 voor het eerst gesproken is over de staat van het huidige schoolgebouw volgde er een lange periode van onderzoek, heel veel overleg met de Gemeente Huizen en visitatie door de gemeenteraad. Er is een plan opgesteld en net zo lang herschreven tot we met de gemeente een gedragen plan hadden dat ons in de gelegenheid stelde om de school opnieuw te mogen bouwen. De gemeenteraad heeft toestemming gegeven en vervolgens hebben we een procedure doorlopen waarin we op zoek zijn gegaan naar een bouwmaatschappij. We kwamen uit bij Zenzo Maatschappelijk Vastgoed.

Zenzo heeft ons overtuigd samen een mooi en onderwijskundig uitdagend pand te kunnen neerzetten conform de richtlijnen van frissescholen.nl. Een school is tenslotte dé plaats waar leerlingen mogen groeien, zich ontwikkelen en door het maken van fouten weer verder leren. Een belangrijke plek dus. Er wordt een leeromgeving gecreëerd die leerlingen uitnodigt om kennis en creativiteit te delen. En dat in een veilige en stimulerende omgeving.

Een school bouw je nooit alleen. Er gelden allerlei eisen als het gaat om functionaliteit, veiligheid, gezondheid, duurzaamheid en leer- en werkomstandigheden. Dat vraagt om innovatieve én duurzame oplossingen. Daarvoor wordt intensief samengewerkt met de toekomstige gebruikers van de school. De combinatie van de kennis van Zenzo van projectontwikkeling binnen het onderwijs enerzijds en onze kennis van het onderwijs anderzijds leidt tot een school die voldoet aan de eisen van nu én de toekomst.

Jaap Augustijn in gesprek met 2 van onze leerlingen

Het Erfgooiers College heeft als wens onder andere meer werkplekken in de school te realiseren door middel van studiepleinen en studie-nissen waarin we ook de coachgesprekken mogelijk maken. Samen met de architect Bram van Borselen zijn we bezig met het vormgeven van de idealen. We kijken er naar uit de school energieneutraal, modern, goed geoutilleerd, licht, fris maar bovenal een goede en inspirerende werkplek voor de medewerkers maar vooral de (toekomstige) leerlingen te maken!

terug naar nieuws