Logo Erfgooiers

Artikel over structuurklas in De Gooi- en Eemlander

In De Gooi- en Eemlander van 2 november jl. is een interessant artikel verschenen over onze structuurklas:

Structuur essentieel in deze havo/vwo klas 

Het is uniek in het Gooi: een havo/vwo brugklas, speciaal voor kinderen met (kenmerken van) autisme, concentratiestoornissen (ADD) of angst. De klas telt maximaal 15 leerlingen, is vorig jaar op het Erfgooiers College in Huizen van start gegaan en draagt de naam Structuurklas.

Goed plannen. Dat was voor Matteo (13) (oud-leerling van de Donnerschool, een basisschool voor speciaal onderwijs in Hilversum) wel een dingetje.  Hij zit nu in klas twee van de Structuurklas en werkt op vwo-niveau. En dat plannen, dat gaat hem al stukken beter af dan in het begin, vertelt hij. ,,Iedere middag hebben we huiswerkbegeleiding. Daar leer je met je agenda omgaan. Dat soort dingen.’’ Het is de bedoeling dat Matteo net als al zijn klasgenoten tijdens of aan het eind van het tweede leerjaar instroomt in een reguliere klas.  Meestal is dat een havo of vwo-klas op het Erfgooiers College, maar het kan ook een andere middelbare school zijn.’’ Matteo kan het niveau makkelijk aan, vertelt hij. Een moeilijk vak kan hij eigenlijk niet bedenken. Een makkelijk vak dan? ,,Wiskunde. Nou ja. Dat is niet makkelijk, maar wel het leukst!’’ Het is niet alleen agendabeheer waarbij de leerlingen van de Structuurklas extra worden geholpen. Ook op een fijne manier omgaan met anderen krijgt veel aandacht. Matteo: ,,Ik heb bijvoorbeeld geleerd dat ik niet de hele tijd als eerste antwoord moet geven als de docent iets vraagt. Of steeds ruzie moet maken. Ik leer nu ook om rustig over dingen te praten en veel te negeren.’’

Dingen negeren. Anders gezegd: leren om niet alle prikkels toe te laten, legt Bart van Beek uit. Hij is docent geschiedenis en voorzitter van de stuurgroep Structuurklas. Samen met Ester de Nood (zorgcoördinator en sportdocent), Ingrid van Vuuren (remedial teacher en docent Frans) en Martine de Bruijn (orthopedagoog) heeft hij op verzoek van het samenwerkingsverband Qinas (realiseert voor alle middelbare scholen in de regio passend onderwijs) de Structuurklas vormgegeven. ,,We hebben echt een regio-functie, het is niet alleen iets van het Erfgooiers College. Mooi was wel dat de vraag van Qinas helemaal aansloot bij waar wij al mee bezig waren. Namelijk zoeken naar een manier waarop deze kinderen de reguliere middelbare school kunnen doorlopen. Op het niveau dat bij ze past.’’

Werken op je eigen niveau. Dat is natuurlijk voor ieder kind de bedoeling. ,,Wij merkten alleen dat dit bij kinderen met internaliserende problematiek, zoals we autisme spectrum stoornis, concentratiestoornissen als ADD en angsten ook wel noemen, lang niet altijd lukte. Wel de hersens, maar niet het vermogen om zich staande te houden in een reguliere klas. Dus dan zag je ze van vwo naar havo gaan of soms ook naar mavo’’, vertelt Ester de Nood. Zij en haar collega’s van de Structuurklas zijn er inmiddels van overtuigd dat deze negatieve schoolervaring voorkomen kan worden met de juiste aanpak.

Het sleutelwoord is daarbij ‘structuur’. Dat klinkt logisch, maar dat is het niet, legt Bart van Beek uit. ,,Als docent heb je de neiging om mee te gaan in het gedrag van deze kinderen. Niet omdat ze zielig zijn. Maar omdat je denkt dat je dan het meest bereikt. Het tegenovergestelde is waar. Deze kinderen hebben duidelijkheid, structuur, voorspelbaarheid nodig. Daarom hebben ze bijvoorbeeld een vast klaslokaal, dat heel rustig is ingericht. Geen open kasten, of posters aan de muren en een vaste opstelling. Het zijn de docenten die naar deze klas toekomen, terwijl de leerlingen altijd in hun eigen lokaal blijven. Voor iedere dag en voor elk lesuur staat het programma op het bord. Ze hebben altijd tot een uur ’s middags les, en daarna hebben ze huiswerkbegeleiding. Ze gaan nooit met maakwerk naar huis. Deze aanpak geeft rust. Maar je moet het wel heel strikt toepassen. Alleen zo leren ze om al het werk dat op een middelbare scholier afkomt te ordenen, en dat is weer nodig om straks goed mee te kunnen komen. Het zijn allemaal vaardigheden die deze kinderen kunnen aanleren. Ze hebben er alleen iets meer tijd voor nodig dan leerlingen in de reguliere klassen. En wordt het ze toch allemaal net even te veel? Dan is er een rustruimte, een time-out plek naast de klas met zitzakken en Donald Duckjes. Even afkoelen, ontspannen, even weg van de prikkels.’’

Het klinkt als een droom voor iedere ouder. ,,Ja, we spreken wel eens ouders die zeggen: ‘Kan onze zoon ook in de Structuurklas?’ Maar zo werkt het niet’’, legt Ester de Nood uit. ,,De leerlingen van de Structuurklas hebben een heel dossier opgebouwd op de basisschool waaruit naar voren komt dat er sprake is van een extra ondersteuningsbehoefte. Als de docent van de basisschool aanraadt om de optie Structuurklas te onderzoeken maken ouders een afspraak voor een intake gesprek op het Erfgooiers College. Wanneer na dit gesprek de structuurklas inderdaad passend lijkt gaat er vanuit de basisschool een verzoek naar Qinas. Zij beoordeelt of het kind in aanmerking komt voor die extra ondersteuning. Na overleg tussen Qinas en het Erfgooiers College wordt vervolgens besloten welke leerlingen er toegelaten worden tot de structuurklas. Dat zijn er maximaal 15 per jaar.’’

Het Erfgooiers College heeft inmiddels een heel team aan docenten bijgeschoold. ,,Toen we de Structuurklas vorig jaar opzetten, hebben we gewoon aan alle collega’s gevraagd wie belangstelling had om met deze leerlingen aan de slag te gaan. Dat resulteerde in een heel gemotiveerd en enthousiast docententeam dat echt affiniteit heeft met de doelgroep. Het mooie is dat de Structuurklas nu de werking heeft van een olievlek in de hele school. Want duidelijkheid, structuur, voorspelbaarheid, veel aandacht voor plannen, daar heeft natuurlijk iedere leerling baat bij. Je ziet dat docenten van de Structuurklas nu met een heel frisse blik naar hun eigen vak en aanpak kijken.’’

Jonathan (12) is ook aangeschoven bij het gesprek. Hij is dit jaar begonnen in de Structuurklas en vindt het er fijn. Wiskunde vindt hij moeilijk, maar hij is dol op geschiedenis. ,,Ik kende de school al. Ik zat op De Ark in Huizen en kwam met de Plus-klas al vaak op het Erfgooiers College. Ik krijg hier veel hulp bij leren hoe ik moet leren, want dat kan ik nog niet zo goed. Soms is het wel een beetje druk in de klas.’’ Hij vertelt over een bakje met muntjes dat iedere leerling op zijn of haar bureau heeft staan. Wie zich niet aan de afspraken houdt, moet een muntje inleveren. ,,Als je aan het einde van de dag al je muntjes kwijt bent, moet je in de pauze wat extra werk doen. Dat vind ik goed.’’ Dat hij zichzelf kan zijn is misschien wel het allerbelangrijkst. ,,In mijn klas zijn geen groepjes. Iedereen is bevriend met elkaar.’’

terug naar nieuws