Logo Erfgooiers

Ioniserende Straling Practicum

Op donderdag 18 oktober jl. is weer het ‘Ioniserende Straling Practicum’ uitgevoerd door alle examenkandidaten met natuurkunde in hun pakket.

 

Een medewerker van de Universiteit Utrecht kwam met apparatuur en radioactieve bronnetjes naar het Erfgooiers College. De leerlingen voerden daarmee gedurende een blokuur experimenten uit.

 

Direct na afloop werd een meetrapport met grafieken en conclusies ingeleverd. Een prima manier om dit gedeelte van de examenstof wat meer tastbaar te maken en dus een geslaagd experiment!

 

terug naar nieuws