Logo Erfgooiers

Mooie opbrengst voor projecten Cross Your Borders en Globaland

Cross Your Borders

Op dinsdag 9 t/m vrijdag 12 oktober namen onze klassen van 2 havo en vwo deel aan het project “Cross Your Borders”. Cross Your Borders is een vakoverstijgend, (inter)actief onderwijsproject over mondiale onrechtvaardigheid. Het project is opgezet en wordt uitgevoerd door een groep enthousiaste jongeren. Tijdens het project worden de leerlingen begeleid door deze jongeren.

Het doel van het project is om leerlingen op een actieve manier meer inzicht te geven in de verschillende ontwikkelingsproblemen die er in de wereld spelen. Ze ontdekken hoe problemen met elkaar samenhangen, ze vormen zich een mening over wat zij belangrijk vinden en er is aandacht voor de aanpak van ontwikkelingsproblemen en hoe leerlingen zich kunnen inzetten voor een betere wereld. Het project is erop gericht leerlingen te laten oefenen met zelfstandig informatie verzamelen/verwerken, samenwerken in groepen en het in elkaar zetten en uitvoeren van creatieve presentaties.

Het project begon met een inleiding over ontwikkelingsproblemen. Vervolgens verdiepten leerlingen zich in groepsverband in de problematiek van een bepaald land. Op de tweede dag werd het werken aan de opdracht onderbroken door interculturele workshops, zoals henna tekenen en salsa dansen. Op de derde dag gaven de leerlingen creatieve presentaties over hun bevindingen aan de klas, een begeleider van Cross Your Borders en een mentor of docent van school.

   

De laatste dag kwamen de leerlingen in actie voor een goed doel. De leerlingen richtten in groepjes een eigen bedrijfje op, waarvan de winst naar een goed doel gaat. Ze kregen hiervoor een kleine lening. Ze kochten bijvoorbeeld ingrediënten om koekjes te bakken en verkochten deze. Tenslotte was er een feestelijke afsluiting in de aula met een prijsuitreiking voor het meest winstgevende bedrijfje en de beste presentatie op dag 4.

 

Globaland

Op woensdag 10 t/m vrijdag 12 oktober namen onze klassen van 2 mavo deel aan het project ‘Globaland’, een onderwijsproject over de maatschappij en de wereld. Het project heeft de vorm van een spannend spel, waarin leerlingen in groepjes twee dagen lang een land besturen. In dat land is van alles mis. Er is bijvoorbeeld slecht onderwijs, er zijn geen goede wegen en het milieu is vervuild. De groepjes voeren allerlei actieve opdrachten uit, waarmee ze geld verdienen om hun land te verbeteren. Er wordt een ranglijst bijgehouden van welke groepen hun land het beste besturen. Het groepje met het beste land, ontvangt een leuke prijs tijdens de feestelijke afsluiting van het project.

De begeleiding tijdens het project wordt verzorgd door een groep enthousiaste studenten, in samenwerking met mentoren en docenten van school.

Op de derde en laatste dag van het project kwamen de leerlingen in actie voor een goed doel. Leerlingen runnen in groepjes een dag lang hun eigen bedrijf. Hiervoor ontvangen ze een kleine lening. Met deze lening kunnen ze de benodigdheden kopen om een product te maken en te verkopen of een dienst te leveren. Ze konden er bijvoorbeeld autowasspullen van kopen om vervolgens tegen een riante vergoeding de auto’s van buurtbewoners te wassen. Of ze kochten ingrediënten om koekjes te bakken en verkopen deze in het winkelcentrum. De gehele opbrengst van de microkrediet actiedag komt ten goede aan Sengerema, een stichting die microkredieten verstrekt aan kansarme jongeren in Tanzania. Aan het einde van het project was er een feestelijke afsluiting in de aula met een prijsuitreiking voor het meest winstgevende bedrijfje en de winnaar van Globaland.

Alle leerlingen deden dit project in het kader van de maatschappelijke stage.

De opbrengsten van de microkredieten actiedag zijn voor Cross Your Borders € 1.385,58 en met Globaland is € 280,- euro opgehaald, totaal € 1.673,12!

terug naar nieuws