Logo Erfgooiers

PWS-presentaties

Op 9 en 11 oktober zijn de presentaties van het profielwerkstuk (pws) van 5 havo en 6 vwo geweest.

Het profielwerkstuk is een praktische opdracht voor leerlingen in de examenklas en dient als een soort ‘meesterproef’ dient. Leerlingen hebben een uitgebreid werkstuk gemaakt over een onderwerp uit hun gekozen profiel. De leerling voert zelfstandig of in een groepje een klein onderzoek uit. Het doel daarvan is tweeledig: enerzijds kan de leerling zijn theoretische kennis verdiepen, anderzijds wordt hij getoetst op vaardigheden, zoals het opzetten van een onderzoek, experimenteren, analyseren, beschrijven en presenteren. Op de presentatie-avonden hebben leerlingen hun onderzoek gepresenteerd aan familie, vrienden en docenten. Een leerling van de havo dient er minimaal 40 uur aan te werken en op het vwo is dat minimum 80 uur. Het cijfer wordt als onderdeel van het combinatiecijfer meegeteld bij het bepalen van de examenuitslag.

Hieronder een impressie van beide avonden:

   

 

terug naar nieuws